آزادی زندانیان سیاسی یکی از شرائط برون‌رفت از بحران کنونی است

پنجشنبه, ۱۵ام آذر, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

بحران و انشعاب در «جبهه ملی ایران» در گفتگو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی

۲۴ساعت پس از برگزاری نشست «جبهه ملی ایران» در تهران، پس از ۲۵ سال که از برگزاری اینگونه نشست‌ها جلوگیری می‌شد، گروهی از اعضای رهبری این سازمان اعلام انشعاب کرده و جبهه ملی ششم را تشکیل دادند. این گروه، رهبری «جبهه ملی ایران» را به سکوت و بی‌عملی در چهار دهه گذشته متهم می‌کند.

حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی پنجم این اتهام را رد کرده و می‌گوید جبهه ملی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند و مخالف هرگونه رفتار غیرقانونی است. رئیس شورای مرکزی جبهه ملی در اشاره به انتقادهای جبهه ملی نسبت به عملکرد دولت و حکومت، آزادی زندانیان سیاسی و انتخاباتی زیر نظر هیاتی که مورد قبول حاکمیت و اپوزیسیون باشد را به عنوان راه برون‌رفت بحران کنونی پیشنهاد می‌کند.

احمد رأفت با حسین موسویان گفتگویی انجام داده است.

از: کیهان لندن


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.