جبهه ملی ایران: روزجهانی کارگر بر کارگران ایران مبارک باد

سه شنبه, 10ام اردیبهشت, 1392
اندازه قلم متن

jebhe

به نام خداوند جان و خرد

یکی از روزهای خجسته و فرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان «روز کارگر» است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش و بردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است.

درین روز فرخنده شایسته است که شهروندان هرشهر و دیاری مراتب گرامی داشت و سپاسمندی خود را نسبت به این جمع خدمتگزار ابراز دارند و در لزوم مراعات رفاه و خوش زیستی جامعه کارگران با گفتار و نوشتار و اقدامات عملی وامی را که به گردن دارند منصفانه بپردازند.

جای تردید نیست که آسوده زیستن جامعه کارگری در زندگی روزانه و تامین معاش و بهداشت آنان چه مایه در استواری چرخهای کارخانه و کارگاه حیات ملی و ترقیات کشور موثر است و برعکس ناخرسند بودن آنان از اوضاع زندگی و اداره خانواده چه اندازه برای گسترش صنایع و امور اساسی و پیشرفت کارهای مملکت زیان بخش تواند بود.

پوشیده نیست که ساخت و ساز بناها وعمارات بلند، نظافت و سرسبزی شهرها، رونق کارخانه ها، اطفای حریق ها و بستن سیل بندها همه و همه امور از این دست مدیون طبقه کارگران است. و اگر عرق ریختن ها و خطر کردن ها و تحمل سرما و گرما و فداکاری این جماعت نبود زندگی شهرنشینی امکان نداشت و حتا روستا نشینی هم بی رونق بود. پس باید قدر کارگر راشناخت واز حقوقش دفاع کرد.

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کارگران اهتمام نمی ورزند و هرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر در ادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب و شتم و زندان بسراغشان می رود.

جبهه ملی ایران روز فرخنده جشن کارگران را به عموم کارگران ایران و جهان تبریک می گوید و موجبات رفاه و بهروزی و سعادت آنان را همواره آرزومند است.

تهران – ۱۰ /۲ /۱۳۹۲
جــــبهه ملــــی ایــــران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.