گرامی زادروز دکتر محمد مصدق پیشوای آزادیخواهان ایران خجسته باد

شنبه, 28ام اردیبهشت, 1392
اندازه قلم متن

mossadegh019

پاینده ایران                                                                                              ای آفریدگار پاک

                                                                       ترا پرستش میکنم و از تو یاری میجویم

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

هم میهنان گرامی:

یکصد وسی و یک سال پیش در خانواده ای اصیل و خوشنام ایران فرزندی پا به عرصه زندگی گذاشت که براستی تاریخ ایران را ورق زد. و نشان داد که ملت بزرگ ایـــران با هرگونه ستم، استبداد و استعمار مخالف اســـت و برای بازیافت حقوق از دست رفته خوداز هیچ مجاهدتی دریغ ندارد.

او از ابتدای جوانی با استبداد داخلی و استعمار خارجی به مبارزه پرداخت . پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و آغاز دیکتاتوری رضا شاه پهلوی دکتر مصدق که حکومت شیرازرا در اختیار داشت ،در خواست سید ضیاء نخست وزیر کودتا را برای ادامه همکاری نپذیرفت و از آن زمان آشکارا به مبارزه با حکومت برآمده از کودتا پرداخت.

با آرای مردم تهران که از مجاهدتهای او آگاهی داشتند ، به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد . هنگامی که رضاخان با توطئه و دسیسـه قصد انتقال پادشاهی بنام خود را داشت و چون حصول این مقصود فقط با تصویب انتقال قدرت توسط مجلس شورای ملی ممکن میشد . ناچاربه مجلس متوسل شد . هنگام طرح این موضوع در مجلس مصدق از معدود کسانی بود که با تمام قوا و بدون هراس از تهدید و بدون فریب از تطمیع های اطرافیان ، با عبارات کوبنده مخالفت خود را با پادشاهی رضا خان ابراز داشت.

این مخالفت و مخالفتهای بعدی و انتقادات او از اقدامات و برنامه های خودسرانه رضا شاه سبب شد که پادشاه مستبد اورا روانه زندان و تبعید ساخت .واین داستان تا شهریور ۱۳۲۰ و سقوط پادشاهی او ادامه داشت.

پس از شهــریور ۱۳۲۰ مصدق مبارزات خود را درراه رهائی ملت ایــران از چنگال اجانب و دست نشاتدکان داخلی انها با شدت و شهامت بیشتری ادامه داد . تحصن او و چند تن یارانش در درباردر اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی که به تاسیس جبهه ملی ایران انجامید، رژیم دیکتاتوری را وادار به تمکین و ابطال انتخابات تهران نمود.

بعد از این پیروزی مردم تهران که به شخصیت او پی برده بودند ، با شور و اشتیاق در انتخابات بعدی شرکت کردند و دکتر مصدق به عنوان نماینده اول تهران به مجلس شورایملی راه یافت.

دکتر مصدق با استفاده از از کرسی نمایندگی مردم تهران در مجلس شورایملی ، به مبارزه پیگیر و بی امان برای احقاق حقوق از دست رفته ایران در منابع نفتی که شاهرگ اقتصادی مملکت بود پرداخت.

همزمان دست نشاندگان حکومت شوروی که خواهان بدست اوردن امتیاز نفت شمال برای آن کشور بودند ، با مخالفت مصدق و اعلام این کـه صنعت نفت در سراسر کشور باید ملی شود ، مواجه شدند و بشدت علیه او فعالیت میکردند وبا امکاناتی که داشتند میکوشیدند که او را از ادامه این مبارزه برحذر دارند ! اما مصدق که هدفی جزاعتلای نام ایران و استیفای حقوق مردم نداشت ، از این تهدیدات و تمهیدات واهمه ای به خود راه نداد و مبارزه را تا مرحله تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور ادامه داد.

در اردیبهشت ۱۳۳۰ بعنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد و به این وسیله دامنه مبارزات خود را توسعه داد . خلع ید از شرکت سابق نفت و کوتاه کردن دست اجانب از منابع ملی ایران از اولین اقدامات او بود.

او در دوران نخست وزیری علیرغم کارشکنی های دربار وابسته به استعمارگران و ایادی آن و نیزکوشندگان حـزب وابسته به اتحاد جماهیر شوروی توانست اهداف بزرگ ملت ایران درراه آزادی و بازیافت حقـــوق حقه آنان از شرکت سابق نفت و فسخ قرارداد شیلات با دولت شوروی بمرحله عمل برساند.

استعمارگران امریکائی و انگلیسی که ادامه حکومت دکتر مصدق را به زیان منافع خودشان در ایران و خاورمیانه میدیدند، بتکاپو افتادند و با یاری دست نشاندگانشان درداخل بویژه دربار شاهنشاهی ! ونیز با اجیر کردن چاقوکشان و قداره بندان جنوب تهران همچون شعبان جعفری ، طیب – حاج رضائی و …. کودتای ننگین ۲۸ مرداد را با ساقط کردن حکومت ملی دکتر مصدق رقم زدند و اورا در یک دادگاه نظامی فرمایشی به سه سال زندان محکوم کردند و پس از آن نیز تا پایان عمر در دهستان احمدآباد بصورت تبعید بسر برد.

حضور میلیونی و خودجوش مردم ایران در اولین ماه پس از انقلاب ۵۷ برای شرکت در مراسم سالروز درگذشتش در روستای احمدآباد بر مزار آن رادمرد شریف ، نشان دهنده قدرشناسی از این رهبر فرزانه بود.

حزب ملت ایران که افتخار آن را دارد که از ابتدای مبارزات دکتر مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع ملی کشور همراه و حامی او بوده ، زادرور تولد آن رهبرشایسته وآن ستاره درخشان آسمان حریت و آزادگی را گرامی میدارد و بروان پاکش درود میفرستد.

همبستگی ملی و دوری از نفاق و خودکامگی پایندان پیروزی هر ملتی است

هواداران برونمرزی حزب ملت ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ خورشیدی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.