۳ فیلم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش

یکشنبه, 21ام مهر, 1398
اندازه قلم متن

 
??فیلمی از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش امروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸دانشجویان پلی‌تکنیک در اعتراض به اخذ غیرقانونی شهریه‌های سنگین به بهانه سنوات تحصیلی، هم نیازی و در کل اعمال قوانین آموزشی به نفع پولی‌سازی و آموزش ساعتی است،تجمع کردند. ?دانشجویان شعار می دهند:” دانشجوی با غیرت حمایت حمایت “
******
 
 
فیلم دوم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش امروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸ ?با شعار:” کجایید معتمدین ما همه معترضیم “
 
******
 
 
? فیلم سوم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزشامروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸ در این فیلم دانشجویان بیشتری به این تجمع اعتراضی پیوسته اند و در حال شعار دادن هستند

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید