۳ فیلم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش

یکشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

 
🎥🔴فیلمی از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش امروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸دانشجویان پلی‌تکنیک در اعتراض به اخذ غیرقانونی شهریه‌های سنگین به بهانه سنوات تحصیلی، هم نیازی و در کل اعمال قوانین آموزشی به نفع پولی‌سازی و آموزش ساعتی است،تجمع کردند. 👈دانشجویان شعار می دهند:” دانشجوی با غیرت حمایت حمایت “
******
 
 
فیلم دوم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزش امروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸ 👈با شعار:” کجایید معتمدین ما همه معترضیم “
 
******
 
 
🔴 فیلم سوم از تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به پولی سازی آموزشامروز یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۸ در این فیلم دانشجویان بیشتری به این تجمع اعتراضی پیوسته اند و در حال شعار دادن هستند

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید