فایل صوتی: بخشی از نخستین پیام زنده یاد دکتر شاپور بختیار خطاب به مردم ایران

دوشنبه, 6ام مرداد, 1399
اندازه قلم متن

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. دم ازدکتربختیارزدن نیازمنداعلام اسامی خایینی که این مردشجاع وایراندوست راازجبهه ملی اخراج کردند می باشد.دایناسورهایی که مثل بز اخوش دنبال آخوندها راه افتادند ومزدشانراهم گرفتند.بختیارثابت کردکه تنهاشاگرد ووفادار به آرمانهای
    دکترمصدق است.هنوز هستند کسانی که باقایم شدن پشت نام مصدق وجبهه ملی
    همراه بامفسدین شاه اللهی های پلیدونظام تبلیغاتی حاکم برایران به ناسزاگویی
    درباره این جان باخته درزاه میهن ادامه میدهند. ایران هرگز نخواهدمرد.