ابوالفضل محققی: من هم پرسشی دارم ز دانشمند مجلس؟ درباره نوشته احمد زیدآبادی

سه شنبه, 22ام مهر, 1399
اندازه قلم متن

آقای زیدآبادی که خواهان جوابند!
هر اندازه که تلاش می‌کنم با نوشته‌های آقای زیدآبادی بر خوردی نداشته باشم. اما در این اواخر که ایشان در تمام نوشته‌های خود اصل را بر نصیحت وارائه طریق بر رهبران جمهوری اسلامی و تحقیر اپوزیسیون خارج از کشور که همه را زیر عنوان “به اصطلاح برانداز وابسته به استکبار جهانی “نهاده و مورد خطاب قرار میدهند! من را بعنوان یک فرد مستقل مخالف که خواهان برکناری حکومت جمهوری اسلامی و بر پائی یک جمهوری مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، سکولار استوار بر اصول حقوق بشر و انتخابات کاملا آزاد هستم! به واکنش وادار می‌سازند.

بخصوص که در مقاله اخیر خود با طرح پرسشی تاکید کرده‌اند منتظر جواب اپوزیسیون با نزاکت هستند که اگر “… بفرض محال جمهوری اسلامی با آمریکا وارد مذاکره شود و با آن به توافق رسد، فردای آن روز از این اپوزیسیون چه چیز مشخصی باقی می‌ماند؟”
خوشبختانه هنوز نزاکت بسیارانی از ما مبارزان قدیمی از دسترس حکومت آخوندی، نظامی و برخی از کنشگران سیاسی درون کشور بدور مانده و آلوده به فرهنگ مرسوم در حکومت اسلامی نگردیده است ومی تواند با نادیده گرفتن نوع بر خورد از بالا واتهام زن جناب زید آبادی که “فله‌ای “تمامی اپوزیسون خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی را از دایره دانشمند مجلس حافظ خارج کرده و در سلک توبه فرمایان وابسته به امریکا قرار می‌دهند به نوشته ایشان جواب داد.
نوشته‌ای کوتاه اما آلوده به خلط در نشان دادن ماهیت حکومت اسلامی و اپوزیسیون به اصطلاح ایشان براندازکه نافش بسته به امریکاست.
جناب زید آبادی نخستین سوال این است آیا فساد، جنایت، سرکوب، فقر، بدبختی، بی چشم اندازی وپایمال شدن حداقل‌های حقوق شهر وند ایرانی توسط حکومت استبدادی ولی فقیه در‌ام القرای سلام صرفا به خاطر “استکبار ستیزی ” ودر افتادن با امریکاست “؟
حکومتی که حتی اجازه نمی‌دهد مردم مردگانی را که عزیز می‌دارند آنچنان که شایسته آن هاست بخاک بسپارند! چرا که می‌خواهد ملت را چنان بی هویت وبی ارزش کند که چاره‌ای جزاعتراف به عجز و تن دادن به وضع موجود وفاسد شدن در درون آن نداشته باشد.
آیا در روز بهروزی سر بالا رفتن آب و بو عطائی خواندن وزغ‌ها که به قول شما روز نزدیکی حکومت اسلامی به امریکا زیر سایه صحیفه دوراندیشی بجا مانده از خمینی است! تمام مشکلات این مملکت حل و ماهیت مستبد، سرکوب گر، آزادی کش، آلوده به فساد نهادینه شده آن خاتمه خواهد یافت؟
آقای زید آبادی چرا آدرس غلط می‌دهید؟ بجای بر خورد درست و واقعی مبتی برنشان دادن ساختار جمهوری اسلامی، نقش ولی فقیه، گرگ‌های تجمع کرده در سه قوه کشور “اگر کشوری باقی مانده باشد” ومنجلابی که امروز مردم بلا کشیده وستم دیده ایران به آن گرفتار شده‌اند. همه بدبختی‌ها را نتیجه سیاست غلط اسنکبار ستیزی که خود می‌دانید تنها سر پوشی جهت مخفی کردن تمام نارسائی‌ها وتوجیه برای سرکوب وغارتگری گری است خلاصه می‌کنید؟
در کنار آن هم زیرکانه تمام اپوزیسیون خارج از کشور خواهان بر اندازی را یک دست کرده ودر خدمت به امریکا قرار می‌دهید؟ گویا هر فرد هر جریانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی وخواهان سرنگونی آن باشد یک سرش وابسته به امریکاست که با خاتمه امریکا ستیزی جمهوری اسلامی پشم وپیله‌اش خواهد ریخت و حرفی برای گفتن وزمینه‌ای برای اعتراض کردن نخواهد داشت!
آیا واقعا چنین است؟ آیا تمام اعتراضات مردمی که روز به روز زیر بار زندگی مشقت بار تحمیل شده توسط حکومتی جبار! حاصل امریکا ستیزی است؟
آیا فریاد خشم آلود مردم محصول دسیسه‌های استکبار جهانی است؟ یا این که بمیدان آمدن مردم نتیجه سیاست سرکوب گری است که چاره‌ای جز بر خورد خشونت آمیز با حکومت نمی‌گذارد؟ وربطی هم به سیاست سوریه‌ای کردن قدرت‌های جهانی ندارد.
“خشونت همواره آخرین سلاحی است که تلخ کامان، سرکوب شدگان و نوامید گشته گان به آن متوسل می‌شوند. ” خشونت و خشمی حاصل ازعملکردی چهل ساله که برعکس شماعلت آن را از دانشمند مجلس که شما باشید باید پرسید؟! باید پرسید شما بچه حقی هر مخالف خارج از کشور خواهان براندازی حکومت اسلامی را منتسب به امریکا می‌کنید و آگاهانه هم در نشان دادن ماهیت واقعی وایدئولوژیک جمهوری اسلامی وهم اپوزیسیون خارج از کشور خاک در چشم مردم می‌پاشید.
متاسفم برای روشنگر وتحلیل گر سیاسی که حقیقت را می‌داند اما چنان در تئوری‌های من در آوردی خود غرق گشته که قادر نیست با چشمی حقیقت بین ومنصف، نه به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، نه بمردم فرسوده شده وبجان آمده از استبداد ونه حتی به مبارزان خارج از کشور که تاوانی سنگین به بهای زندان شکنجه، در بدری وبسیاری خفته درگورستان‌های گمنام مانند خاوران داده‌اند بنگرد.
علت ویرانی یک سرزمین از همان روز نخست را در قدم نهادن بی احساس خمینی به این سرزمین وجانشین مستبد وخود رای او که هیچ حقی برای مردم قائل نیست! جستجو کند!
نگرشی که متاسفانه آلوده به خلط مبحث است همراه با بغضی که بیشتر شبیه به حب بغض حکومتیان علی الخصوص خامنه‌ای است نسبت به مخالفان خود.
“زابر یائسه جای سوال باران نیست در او ببین وبدان راز خشکسالی را “! حسین منزوی

ابوالفضل محققی

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.