صید ماهی توسط چینی ها در خلیج فارس

پنجشنبه, 24ام مهر, 1399
اندازه قلم متن

این روش صید ماهی راه معیشت هزاران صیاد ایرانی را بسته و سیستم طبیعی خلیج فارس را در معرض نابودی قرار داده است. در جمهوری اسلامی کسی پاسخگو نمیباشد. معلوم نیست چه مرجعی و به چه قیمت اجازه صید به صیادان بیگانه را داده است.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. خدایا ریشه اینها را بخشکان.جز نفرین کاری از دست من یکی ساخته نیست.

  2. جبهه ضد ملی و آشغالهای مصدقی توده ای آخوندی این چک سفید را به چینی ها داده اند.
    سوء قصد بجان شاه در سال ۱۳۴۳ نیز توسط عناصر مائوئیست که از چین اسلحه و پول می گرفتند صورت گرفت.