فراخوان سندیکاها و خانواده ها به مناسبت ۴۰ امین روز درگذشت افشین اسالو

جمعه, 25ام مرداد, 1392
اندازه قلم متن

osanloo-afshin۴۰ روز از درگذشت کارگر زحمتکش افشین اسالو در زندان رجایی شهر می گذرد.با توجه به شرایط زندان که محدودیت های بسیاری برای زندانیان ایجاد می کند و موجب تشدید نارحتی های جسمی و روحی می گردد ،در نتیجه شرایط را برای زندانیان نامطلوب تر می کند.

در حال حاضر محمد جراحی کارگرنقاش وعضوسندیکای کارگران نقاش وتزیینات تهران به دلیل ابتلا به سرطان تیروئید وعدم دسترسی مناسب به پزشک به سمت مرگ سوق داده می شود.

رضاشهابی راننده اتوبوس و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل عدم معالجات و مراقبت های پزشکی بعداز عمل جراحی در شرایط نامطلوبی به سر می برد.

تا چه زمان کارگران به خاطرفعالیت های کارگری و سندیکایی درجهت رفاه حال زحمتکشان ایران جان خود را در این پیکار باید از دست بدهند؟

این کارگران دربند وبیمار چه خطری در بیرون از زندان برای کارفرمایان و سرمایه داری سودجو دارند که باید همچنان از دسترسی به پزشک تا دم مرگ محروم باشند؟
ما از قوه قضاییه می خواهیم که این کارگران بیمار و دربند را برای تکمیل روند معالجات مناسب پزشکی خود ،بی درنگ آزاد کنند.

ما از فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU وکنفدراسیون آزاد سندیکاهای کارگری ITUC ولوک کوربیک معاون ITUC و مسئول کارگری ILO و همچنین گای رایدر رییس ILO می خواهیم اعتراض خود را نسبت به عدم رعایت مقاوله نامه های ۹۸ و۸۷ در مورد آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری ایران و فعالینش به دولت ایران اعلام کرده و برای آزادی فوری کارگران بیمارسندیکایی فوق و همه فعالان کارگری زندانی از هیچ کوششی دریغ نورزند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات
خانواده اسالو
خانواده محمد جراحی ۲۰/۵/۱۳۹۲

جهت اطلاع : فدراسیون ث. ژ. ت – سود – اونسا – اف.اس.یو.ث – ث.اف.د .ت
سندیکای فلزکاران سوئد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.