تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد- گفتگو با دکتر شاپور بختیار

سه شنبه, 24ام فروردین, 1400
اندازه قلم متن

مصاحبه با دکتر شاپور بختیار معاونت وزارت کار در دولت ملی دکتر مصدق  و از رهبران نهضت مقامت ملی بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
از بنیانگذاران و رهبران جبهه ملی ایران در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ 
دبیرکل اسبق حزب ایران
آخرین نخست وزیر نظام مشروطه شاهنشاهی 
رهبر و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران در پاریس  

در گفتگو با ضیاء صدقی از مجموعه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.