تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد- گفتگو با دکتر شاپور بختیار

سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن

مصاحبه با دکتر شاپور بختیار معاونت وزارت کار در دولت ملی دکتر مصدق  و از رهبران نهضت مقامت ملی بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
از بنیانگذاران و رهبران جبهه ملی ایران در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ 
دبیرکل اسبق حزب ایران
آخرین نخست وزیر نظام مشروطه شاهنشاهی 
رهبر و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران در پاریس

در گفتگو با ضیاء صدقی از مجموعه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.