پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد: فعالین کارگری زندانی را بدون قید شرط و فورا آزاد کنید!

جمعه, 31ام اردیبهشت, 1400
اندازه قلم متن

محمود صالحی به همراه عثمان اسماغیلی از فعالین کارگری شهر سقز به اتهام نشر عکس و فیلم از برگزاری مراسم اول ماه مه، روز یکشنبه  ۲۶ اردیبهشت به دادسرای انقلاب سقز احضار و از همانجا روانه زندان شدند .تهدید های جانی ، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری و حامیان آنان همچنان روش متداول در پاسخگویی به خواستهای کاملا ابتدایی و برحق کارگران توسط جمهوری اسلامی ایران است.

حکم منع اشتغال در حرفه وکالت خانم فرزانه زیلایی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد. کارگران هفت تپه و تشکل ها و افراد متعددی ضمن محکوم کردن این حکم و دفاع از وکیل شریف خود اعلام کرده اند که با تمام توان برای لغو این حکم تلاش خواهند کرد .

اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران بدلیل دقاع از ابتدایی ترین خواستهای معلمان به عنوان نماینده برگزیده و حقوقی آنان همچنان در زندان بسر میبرد. 

اسماعیل گرامی که بقول همسرش خانم روح راد بجز دفاع از حقوق خود و دیگر بانشستگان جرمی مرتکب نشده است نزدیک به دو ماه است که بدون محاکمه در زندان بسر میبرد . 

مهران رئوف فعال کارگری دو شهروندی )انگلیسی و ایرانی( که برای دیدار با خانواده به ایران رفته بود دستگیر و زندانی شده است .

اسامی فوق تنها بخش کوچکی از فعالین کارگری زندانی را شامل میشود. علاوه بر دستگیری و زندان فعالین کارگری زیادی از جمله جعفر عظیم زاده و رضا شهابی بکرات مورد تهدید  جانی قرار گرفته اند.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن این روشهای سرکوبگرانه قویا از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به خواست های برحق کارگران پاسخ داده و تمامی فعالین کارگری زندانی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.

متعاقب اطلاعیه قبلی پلاتفرم در مورد تهدید فعالین کارگری مسئولین بخش های بین المللی ال.او، سندیکای کارگران ترانسپورت، سندیکای فلز، اتحادیه کمونال، اتحادیه معلمان و اتحادیه سراسری کارکنان سوئد اطلاعیه پلاتفرم را تصویب و رونوشت آن به مجلس سوئد، وزیر امو رخارجه  سوئد، سازمان جهانی کار، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ، سازمان عفو بین اللمل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران و اتحادیه اروپا  ارسال شد.  پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در این رابطه به فعالیت های مستمر خود  را با تمام کوشش ادامه خواهد داد .

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خواهان آن است که:  

  • آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی  
  • تصویب و اجرای مقاوله نامه های جقوق بشر سازمان ملل، مقاوله نامه۲٣ و مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار  
  • سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت، تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند.  

۹١ مه ١۲٠۲

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران 

از اخبار امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.