پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۹ و سرمقاله آن با عنوان “فراخوان جبهه ملی ایران – چه باید کرد؟”

جمعه, 14ام خرداد, 1400
اندازه قلم متن

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۹ به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی 

 فراخوان جبهه ملی ایران

چه باید کرد؟

 هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!

چهل و سه سال قبل ما ملت ایران، از هر قشر و طبقه ای و از هر صنف و دسته ای و از هر گروه و طرز تفکری، با فداکاری و از خودگذشتگی بسیار برای کسب آزادی و استقلال و عبور از استبداد و وابستگی به صحنه آمدیم و توانستیم انقلاب بهمن ۵۷ را به پیروزی برسانیم. در آن هنگام همه امید داشتیم که با برقراری نظامی مردم سالار و یک جمهوری متکی به آرای مردم، بتوانیم بر سرنوشت خود حاکم شده و با امکانات مادی و معنوی و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم وطن خود را به جامعه ای آزاد و آباد و توسعه یافته و پیشرفته مبدل نماییم. همه ما «استقلال» و «آزادی» و «عدالت اجتماعی» را آرزو می کردیم و فریاد می زدیم. زیرا که توسعه و پیشرفت و اعتلای جوامع بشری در گرو تحقق همین سه کلمه است. اما با هزاران دریغ و افسوس پس از پیروزی انقلاب، رویداد هایی مانند اشغال سفارت آمریکا و جنگ عراق با ایران، برنامه ریزی و تدارک دیده شد که تحت تاثیر آن حوادث، عده ای قلیل با انحصار طلبی و اقتدار گرایی و با طرز تفکری دور از انتظارات و آرمان هایی که ملت ایران از انجام انقلاب در سر داشت، توانستند قدرت را قبضه کنند و همه عقاید و نظرات مردمی یعنی آزادی و استقلال و عدالت را به بوته فراموشی بسپارند، و در نتیجه خود محوری و انحراف آنان از خواسته ها و اهداف مورد انتظار ملت ایران و در اثر برپایی ساختار قدرتی نوظهور و بی سابقه و دور از موازین دموکراسی، و بدون توضیح و توجیه قبلی آن برای ملت ایران و با برگزاری یک همه پرسی مبهم، کشورمان را در شرایط نا هنجار و مخاطره آمیز کنونی قرار داده اند. امروز به جای داشتن استقلال و سیاست مستقل ایرانی و عدم وابستگی به بلوک های قدرت، زیر نفوذ سیاست های بیگانه قرار گرفته ایم به ویژه زیر نفوذ دولت روسیه که فقط از کشور ما به عنوان «وجه المصالحه» در مناقشات منطقه ای و جهانی در مقابل رقبا استفاده می کند و در آخرین هنرنمایی اش، حقوق مسلم و قطعی ایران را در دریای مازندران پایمال مینماید. که گوشه‌هایی از رفتارهایش را در سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همگان شنیدند. و از طرف دیگر به قرارداد ۲۵ ساله با چین که بلا تردید بدتر و زیان بار تر از قرارداد مظفرالدین شاه قاجار با دارسی است، رسیده ایم، در حالیکه با بقیه دنیا و تقریبا همه ی جهانیان در حال مخاصمه و منازعه هستیم. به جای تحصیل آزادی، گرفتار اختناق و استبدادی مهیب تر از رژیم دیکتاتوری سابق گردیده ایم. عدالت اجتماعی ما به جایی رسیده که گروه های زیادی از تازه به دوران رسیدگان، با رانت خواری و تجاوز به اموال عمومی و فسادهای گوناگون، صاحب ثروت های نجومی و افسانه ای و باور نکردنی شده اند، در صورتی که اکثریت بزرگی از هموطنان ما از ابتدایی ترین امکانات و ضروری ترین ملزومات یک زندگی عادی مانند داشتن کار، مسکن، درمان و واکسیناسیون در مقابل ویروسی که دنیا را گرفتار کرده است و آموزش قابل قبول و حتی از لباس و غذای مناسب محرومند و ندانم کاری ها و سوء مدیریت ها حتی شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور را نیز به هم ریخته است. گرانی سرسام آور و تورم ابسارگسیخته، فقر و بیکاری، اعتیاد و مفاسد اجتماعی گوناگون، جان مردم ایران را به لب رسانده است. علاوه بر پایمال شدن حقوق و آزادی های ملت ایران، سوء سیاست ها و اشتباهات فاحش در سیاست خارجی، وطنمان را در معرض تهدیدات جدی و در آستانه فروپاشی و بحران موجودیت قرار داده است. و در چنین شرایطی هیات حاکمه جمهوری اسلامی مشغول اجرای برنامه انتخابات فرمایشی و کاملا مهندسی شده ریاست جمهوری می باشد و هیچ اعتنایی به خواست مردم و اراده ملی ندارد. و از سوی دیگر قدرت های خارجی سلطه گر برای تامین منافع غیر انسانی خود مشغول برنامه ریزی و آلترناتیو سازی و پرورش نیروهای دست نشانده ی خود برای تحمیل آنان به میهن ما هستند.

هموطنان عزیز، ملت شرافتمند ایران!

در این شرایط به شدت اسفبار و بحرانی چه میتوان کرد و چه باید انجام داد؟ ما بر این باوریم که برای حفظ کیان ملی و عبور از ناملایمات وبحران های فزاینده و جلوگیری از ایجاد خشونت های شدید تر و اغتشاشات اجتماعی ویرانگرتر، باید به تقویت جامعه مدنی و حمایت از تشکل ها و احزاب ملی و ایجاد سازمان های سیاسی و تشکل های صنفی و محلی در جای جای میهن همت گماشت. زیرا که احزاب و سازمان های سیاسی نشات گرفته از بطن و متن مردم و همچنین جوامع مدنی ستون ها وپایه های دموکراسی و حاکمیت ملی در کشورند. همه باورمندان به ضرورت حفظ ایران و اعتلا و ارتقاء این سرزمین کهنسال آبا اجدادی باید دست به دست هم داده وبرای ایجاد نیرویی کارساز و اثرگذار، متشکل و متحد شوند. و بنا براین، هرگونه خود محوری و نفاق پراکنی و هر گونه انشعاب و انشقاقی در این شرایط، فاصله گرفتن از این هدف و مقصود مهم بوده و تنها مورد نظر و خواست حکومت جمهوری اسلامی میباشد و باید با تامل و تردید بسیار به آن نگریست. کسانیکه به جای ایجاد تشکل و تقویت سازمان های سیاسی و تشکل های مدنی به دادن بیانیه با امضاء های افراد نا همگون اقدام می کنند، به ایجاد تشکل که مهمترین عامل اثرگذاری در جامعه است لطمه می زنند و راه خطا می پیمایند و به مردم آدرس غلط می دهند. فراخوان های نسنجیده و حساب نشده و بی منطق، توسط کسانیکه مورد وثوق مردم نیستند، با عدم پاسخ مردم مواجه می شود و نتیجه ای جز ضربه زدن به جنبش ملی به بار نمی آورد. باید هوشیار بود و دانست که این گونه تحرکات، هدفی غیر از نا امید ساختن مردم و صدمه زدن و کم رنگ کردن فراخوان های موثر را دنبال نمی کند. معتقدان به استقلال و آزادی و عدالت و حفظ تمامیت ارضی باید در همه جا، در فامیل و خانواده، در اداره، در مدرسه، در دانشگاه، در کارخانه، در بازار، در هر شهر و شهرک و محله ای یکدیگر را یافته و با ایجاد تشکل های مردمی با هم در ارتباط قرار گیرند و رویدادهای سیاسی کشور را زیر نظر قرار دهند. بر اساس این باور و این نگرش، جبهه ملی ایران اکنون پیشنهاد ایجاد هسته های تشکیلاتی این سازمان را در سراسر کشور و حتی در بین ایرانیان خارج از کشور با هموطنان عزیز در میان میگذارد. جبهه ملی ایران که هفتاد سال قبل توسط رهبر بزرگ و تاریخ ساز ملت ایران، دکتر محمد مصدق به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده و تداوم یافته است، با پایبندی به اصول اعتقادی خود که شامل حفظ تمامیت ارضی، برقراری آزادی و حاکمیت ملی بر مبنای رای آزاد مردم ایران در نظام جمهوری، استقلال و عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت و حفاظت از محیط زیست کشور است و مبارزات سیاسی خشونت پرهیز و مسالمت آمیز را راه درست تغییر در وضعیت کشور و عبور از بحران ها می شناسد، همگان را به این تشکل دعوت می نماید. نیروهای علاقمند به جبهه ملی ایران باید در همه جا با متمرکز شدن در هسته های تشکیلاتی، در دیدارهای منظم و در زمان های معین با هم در ارتباط قرار گرفته و آنگاه به پیکر تشکیلات اصلی جبهه ملی ایران مرتبط شوند. جبهه ملی ایران هم چنین از تمام احزاب و اصناف و جمعیت ها و سازمان های سیاسی ملی و وطن خواه دعوت مینماید که در این شرایط حساس و تاریخی کشور به صفوف جبهه ملی ایران بپیوندند. ما باید خواسته های تاریخی ملت ایران را که از بیش از یک قرن پیش و با انقلاب مشروطیت آغاز گشته و هیچگاه به سرانجام با دوامی نرسیده، جامه ی عمل بپوشانیم و در سایه استقرار حاکمیت ملی و بدست آوردن آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به توسعه و پیشرفت و اعتلای وطن عزیزمان، ایران دست یابیم.

——————————

برای مطالعه نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۹ لطفا اینجا کلیک کنید

***********

***********


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۳ نظر

  1. همه بیایید زیر خایه جبهه ملی و بعد همه با هم بریم زیر خایه کاشانی یا خمینی یا ….
    حکایت عنتری که لوطیش مرده بود 🐒

  2. جبهه ملی خودش همدست این جنایتکاران است و در دفعه های پیش مردم را دعوت به رای دادن می کرد.

  3. 💚ایرانیان🤍راستین❤

    جبهه ناملی انیرانیان با کمک حزب توده روسی و جاسوسان آمریکایی ۴۳ سال پیش دانسته و آگاهانه مردم ایران و کشور ایران را به سیاهچال جمهوری اسلامی اعدامی داعشیعه انداختند.
    پسمانده ها و تفاله های ۵۷تی بقول خودشان خندق نظام هستند و عبور از حکومت جمهوری اسلامی اعدامی داعشیعه عبور از خندق های نظام جنایتکار هم خواهد بود.