ف. م. سخن: نه! ما در زمان شاه اشتباه «نمی کردیم»

پنجشنبه, 11ام شهریور, 1400
اندازه قلم متن

 

F76763A9-FC92-4F2E-86D0-1C5CF304B9F9.jpegصحبت های احمد فراستیِ ساواکی در کلاب هاوس خواب از سر م پراند. حرف هایش مثل آتش فندکی که زیر انگشتان زندانی سیاسی می گرفت تمام وجودم را سوزاند.

وقتی با نیشخندی هرزه و زهرآلود می گفت: شلاق نوش جان تان! تمام فراموشکاری های ۴۰ ساله از سر م پرید.

حرف های قشنگ رضا پهلوی، سخنان متین ملکه فرح، شماتت کنندگان چهل ساله ی ما «پدران انقلابی و روشفنکر»، همه زیر قهقهه ی مستانه ی شلاق زنی به نام احمد فراستی به طور کامل فراموش شد.

کلا یادم رفته بود که جنایات اطلاعات خمینی-خامنه ای، جنایات ساواک و ساواکی ها را کم رنگ کرده است، و با سخنان فراستی، و شلاق نوش جان تان گفتن او، جنایات ساواک در مقابل چشمان ام دو باره رنگ گرفت… رنگی سیاه و پر از وحشت….

چهل سال بعد از امروز یعنی سال ۱۴۴۰ خورشیدی و ۲۰۶۱ میلادی را در ذهن ام زنده کردم که ما نیستیم و اطلاعاتی های خمینی-خامنه ای در جایی مثل کلاب هاوس از آدمکشی های افتخارآمیز خود می گویند و به بازماندگان ۴۰ سال قبل می گویند شلاق و تعزیر نوش جان تان!

نه.

نه ما، که جوان و بچه بودیم، نه روشنفکران آشنا به جهان آزاد و دمکراسی، نه ما که آن زمان فرزندان بودیم و امروز پدران شده ایم، هیچ اشتباهی «««نکردیم»»».

دستگاه جهنمی ساواک باید می رفت. امثال فراستی باید به سوراخ موش می خزیدند. جوانان باید در مقابل جنایات ساواک و شلاق زدن ها و داغ و درفش های اش می ایستادند که ایستادند و آن را نابود می کردند.

اگر خمینی آمد، تقصیر جوانان ضد ساواک و ساواکی یی مثل فراستی نبود.

امثال فراستی ها باید گیر می افتادند و به حبس ابد محکوم می شدند و تحت معالجه ی روانی قرار می گرفتند تا بعد از ۴۰ سال جرات نکنند از لانه تاریک خود بیرون بخزند و به جوانان شلاق خورده ی آن روزگار بگویند شلاق نوش جان تان!

نه… کار ما درست بود. بر سر کار آمدن خمینی و دار و دسته ی آخوندها خواست ما نبود. خواست ما از بین رفتن شکنجه و داغ و درفش در زندان ها و کوتاه شدن دست امثال فراستی ها بود….

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

۲ نظر

  1. کسی که اینها را آورد در درجه اول کسانی بودند که ۵۰ سال با دیکتاتوری و خودکامگی بر کشور حکومت کردند؛ مسئول سرنوشت امروز کشور در درجه اول اپوزیسیون آن روز نیست بلکه آن حکومت است. اپوزیسیون انقلاب نکرد. مردم انقلاب کردند.امروز هم اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی انقلاب نمیکند. مردم انقلاب میکنند و جمهوری اسلامی مسئول است.

  2. وقتی پزشکی قصد درمان چشم بیماری رو داره ولی منجر به مرگش می شه کسی نمی گه قصد پزشک درمان بیماری بود بلکه نتیجه کار اون سنجیده می شه.سوال از بلواچیان ۵۷ تی این نیست که چه رو بردید بلکه سوال اصلی اینه که چه رو آوردید.اگر آنچه آوردید را مطلوب می دانید پس من هم می گویم شلاق نوش جانتان که چند نسل با نفهمی شماها سوختند و اگر مطلوب نیست عذرخواهی از نسلهای سوخته بعدی حداقل کاریست که می توانید بکنید نه به این سبب که شاه را بردید بلکه بدان سبب که چیزی را آوردید که به مراتب هولناک تر از شاه بود.طلبکاری در زمانه فعلی از سوی شمایان معادل بی شرمیست.