بیانیه کانون نویسندگان ایران: سیزدهم آذر روز مبارزه با سانسور گرامی باد

شنبه, 13ام آذر, 1400
اندازه قلم متن

اخبار روز :
کانون نویسندگان ایران با یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، سیزدهم آذرماه را، روز مبارزه با سانسور نامیده است.

دستگاه های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی با دستور رهبران این نظام، به عنوان آمران و عاملان سانسور با محدود کردن آزادی بیان و تشدید افزایند‌هٔ سرکوب در ایران، نویسندگان مبارز علیه سانسور را از دهه‌ های پیش تا کنون کشته اند و به ویژه، در سال‌های اخیر بسیاری از نویسندگان را به جرم مبارزه با سانسور و درخواست آزادی بیان به زندان افکنده اند.

در ایران زیر سیطرهٔ آخوندها، همواره نویسندگان، به ویژه نویسندگان آزادی خواه و هنرمندان مستقل، پیوسته در معرض آزار و اذیت و شکنجه، زندان، قتل و تبعید قرار داشته ‌اند. جمهوری اسلامی از روز نخست روی کار آمدنش، پشتیبان سانسور و عامل اصلی جنایت ‌های گوناگون و مختلف، علیه شهروندان از جمله نویسندگان و روشنفکران بوده و تلاش کرده است که با هر شکل ممکن، مسیر آزاد اطلاع ‌رسانی و آزادی نویسندگان و شاعران و هنرمندان را محدود کرده و آنان را همواره تهدید کند.

اما قدرت آگاهی همگانی و مقاومت نویسندگان، اطلاع ‌رسانی مداوم در جهت روشنگری، بُعدهای گستردهٔ سانسور و سرکوب های برنامه ‌ریزی شده را همواره با ناکامی روبرو کرده است. سیزدهم آذر، روز نمادین مبارزه با سانسور و دستاوردی بزرگ است از مقاومتِ نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایران که به ویژه، حساسیت افکار همگانی را در جامعهٔ جهانی نسبت به هر گونه تحدیدِ آزادی از سوی آخوندها، در پی داشته است.

مبارزه با سانسور، ضرورتی انکار ناپذیر است و تلاشی بنیادین برای اندیشهٔ انتقادی و تقدس زدایی از خرافه هایی ست که تا کنون بسیاری از نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایران را به کام مرگ کشانده است.

یاد همهٔ آنان گرامی بادا!

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

۳ دسامبر ۲۰۲۱


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.