چرا در انتخاب وزیر کار تعلل می‌شود؟ / مطالبات بر زمین مانده؛ از ترمیم مزد تا درمان بازنشستگان

دوشنبه, 28ام شهریور, 1401
اندازه قلم متن
چرا در انتخاب وزیر کار تعلل می‌شود؟ / مطالبات بر زمین مانده؛ از ترمیم مزد تا درمان بازنشستگان

آفتاب یزد نوشت : یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مطالبات‭ ‬طبقه‌ی‭ ‬کارگر،‭ ‬‮«‬ترمیم‭ ‬مزد‭ ‬و‭ ‬مستمری‮»‬‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬مطالبه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برگزاری‭ ‬نشست‭ ‬رسمی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‌ست‭ ‬و‭ ‬نکته‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬یعنی‭ ‬وزیر‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬هنوز‭ ‬بر‭ ‬صندلی‭ ‬وزارت‭ ‬تکیه‭ ‬نزده‭ ‬است‭.‬

کارگران‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دشوارترین‭ ‬شرایط‭ ‬ممکن‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬معیشت‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬شغلی‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌برند؛۵۷‭.‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬مصوب‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ماه‌های‭ ‬ابتدایی‭ ‬سال‭ ‬آب‭ ‬رفت،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬آثارش‭ ‬باقی‭ ‬نمانده‭ ‬است‭!‬

این‭ ‬ادعا‭ ‬را‭ ‬علی‭ ‬خدایی‭ )‬عضو‭ ‬کارگری‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭( ‬ تایید‭ ‬می‌کند؛‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬تورمی‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬سقوط‭ ‬آزاد‭ ‬معیشت‭ ‬کارگران،‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬بدون‭ ‬ایست‭ ‬بوده؛‭ ‬می‌گوید‭: ‬گرانی‌ها،‭ ‬سطح‭ ‬پوشش‭ ‬دستمزد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬تقلیل‭ ‬داده؛‭ ‬در‭ ‬شورایعالی‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬افزایش۵۷‭.‬۴‭ ‬درصدی‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد،‭ ‬قصدمان‭ ‬حفظ‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬کارگران‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬شش‭ ‬ماه،‭ ‬سطح‭ ‬پوشش‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬به‭ ‬زیر۵۰‭ ‬درصد‭ ‬رسیده؛‭ ‬دستمزد‭ ‬امروز‭ ‬شاید‭ ‬کمی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۴۰‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭.‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قضا،‭ ‬بحث‭ ‬تصویب‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬طرحی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬حقوق‭ ‬کارمندان‭ ‬شاغل‭ ‬و‭ ‬بازنشسته‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مطالبات‭ ‬طبقه‌ی‭ ‬کارگر،‭ ‬‮«‬ترمیم‭ ‬مزد‭ ‬و‭ ‬مستمری‮»‬‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬مطالبه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برگزاری‭ ‬نشست‭ ‬رسمی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬قابل‭ ‬پیگیری‌ست‭ ‬و‭ ‬نکته‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬شورا‭ ‬یعنی‭ ‬وزیر‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬هنوز‭ ‬بر‭ ‬صندلی‭ ‬وزارت‭ ‬تکیه‭ ‬نزده‭ ‬است‭.‬به‭ ‬گزارش‭ ‬ایلنا،خدایی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬کارگران‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬مزدی‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬انتخاب‭ ‬سریع‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬می‌گوید‭: ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خاتمه‌ی‭ ‬ماجرای‭ ‬مزد‭ ‬۱۴۰۱،‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬جلسه‭ ‬شورایعالی‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬موضوعات‭ ‬متفرقه‭ ‬داشتیم‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬تعیین‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬نشست‭ ‬رسمی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬‮«‬ترمیم‭ ‬مزد‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مطالبه‌ی‭ ‬اصلی‭ ‬طرح‭ ‬کنیم‭

.‬به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬ترمیم‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬کارگران‭ ‬–‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬ترمیم‭ ‬مزد‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬رویکردهای‭ ‬حمایتی‭ ‬دیگر‭- ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬یک‭ ‬الزام‭ ‬است؛‭ ‬الزامی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬نمی‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت‭ ‬منتها‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬گروی‭ ‬انتخاب‭ ‬سریع‌تر‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬است؛‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‌ی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬وزیر‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود‭»‬ترمیم‭ ‬مزد‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مطالبات‭ ‬اصلی‭ ‬جمعیت‭ ‬انبوهِ‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬وزارتِ‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‌ست؛‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۴۳‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬مستقیم‭ ‬یا‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سروکار‭ ‬دارند؛‭ ‬تمام‭ ‬بحث‌های‭ ‬روابط‭ ‬کار،‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مشکلات‭ ‬رفاهی‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬از‭ ‬بازنشستگان‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بیمه‭ ‬تکمیلی‭ ‬مشکل‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬افراد‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬نهادهای‭ ‬حمایتی‭ ‬مانند‭ ‬بهزیستی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬گیر‭ ‬معضلاتی‭ ‬مانند‭ ‬ناکافی‭ ‬بودن‭ ‬مستمری‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬وزیر‭ ‬بستگی‭ ‬دارد؛‭ ‬اما‭ ‬سوال‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مهم‭ ‬مدام‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬می‌افتد؛‭ ‬چرا‭ ‬انتظار‭ ‬چندماهه‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬مناسب‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬بنشیند،‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬نمی‌رسد؟بیست‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬سخنگوی‭ ‬دولت‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬استعفای‭ ‬دوم‭ ‬حجت‭ ‬عبدالملکی‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭.‬‮»‬‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حساب،‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬از‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬خرداد‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬که‭ ‬دقیقاً‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬سپری‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بدون‭ ‬وزیر‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬خرداد،‭ ‬محمد‭ ‬هادی‭ ‬زاهدی‭ ‬وفا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرپرست‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬منصوب‭ ‬شد‭. ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬تمام‭ ‬با‭ ‬سرپرست‭ ‬اداره‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬که‭ ‬دقیقاً‭ ‬دوران‭ ‬اوج‭ ‬بحران‭ ‬معیشتی‭ ‬کارگران‭ ‬شاغل‭ ‬بوده،‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬نشست‭ ‬رسمی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬پیگیری‭ ‬بحث‭ ‬جبران‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‌ی‭ ‬کارگران‭ ‬برگزار‭ ‬نشده‭ ‬است‭!‬بیش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬اداره‌ییکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬گسترده‌ترین‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬سرپرست،‭ ‬عواقب‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬برای‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬هدف‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬دارد؛‭ ‬گرچه‭ ‬سیزدهم‭ ‬شهریور‭ ‬برخی‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬معرفی‭ ‬سرپرست‭ ‬فعلی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬خبر‭ ‬دادند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬وارد‭ ‬دوران‭ ‬فترت‭ ‬مجلس‭ ‬شده‌ایم‭ ‬و‭ ‬ظاهراً‭ ‬تا‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬شهریور‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬تعطیلات‭ ‬است؛‭ ‬لاجرم‭ ‬بحث‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬گزینه‌یا‭ ‬گزینه‌های‭ ‬پیشنهادی‭ ‬به‭ ‬مهرماه‭ ‬می‌کشد‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬تا‭ ‬مهر،‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬بازهم‭ ‬بدون‭ ‬وزیر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬سیزدهم‭ ‬شهریور،‭ ‬کیومرث‭ ‬سرمدی‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬رئیسه‭ ‬کمیسیون‭ ‬اجتماعی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬محمدهادی‭ ‬زاهدی‭ ‬وفا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬کار‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬افزود‭: ‬مجموعا‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرپرست‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬تعیین‭ ‬شدند،‭ ‬نوع‭ ‬تعاملشان‭ ‬با‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬با‭ ‬کمیسیون‭ ‬اجتماعی‭ ‬که‭ ‬کمیسیون‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬است،‭ ‬خیلی‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نبوده‭ ‬است‭.‬البته‭ ‬همین‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس،‭ ‬هشت‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬۲۱‭ ‬شهریور،‭ ‬گفتمان‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت: ‭ ‬‮«یکی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬بزرگ‭ ‬زاهدی‭ ‬وفا‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬سرپرستی‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬ساماندهی‭ ‬امور‭ ‬بازنشستگان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کاری‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬نماینده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬روز،‭ ‬به‭ ‬سرپرست‭ ‬فعلی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نمره‌ی‭ ‬قبولی‭ ‬داد‭.‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد،‭ ‬گفتمان‌سازی‭ ‬کمیسیون‭ ‬اجتماعی‭ ‬مجلس‭ ‬فعلاً‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬زاهدی‭ ‬وفا‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فترت‭ ‬و‭ ‬تعطیلی‭ ‬مجلس،‭ ‬ارزیابی‭ ‬رسمی‭ ‬گزینه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬آغاز‭ ‬نشده‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین،‭ ‬فقط‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬هدف‭ ‬گسترده‭ ‬متضرر‭ ‬می‌شوند؛‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۴‭ ‬میلیون‭ ‬کارگر‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬برگزاری‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬مطرح‭ ‬شدن‭ ‬موضوع‭ ‬ترمیم‭ ‬مزد‭ ‬هستند؛‭ ‬بازنشستگان‭ ‬خواستار‭ ‬بهبود‭ ‬خدمات‭ ‬درمانی‭ ‬و‭ ‬مطالبه‌گری‭ ‬سازمان‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬بدهی‌ها‭ ‬روزگار‭ ‬می‌گذرانند‭ ‬و‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬نهادهای‭ ‬حمایتی،‭ ‬مصائب‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیار‭ ‬دارند‭. ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬اندازه‭ ‬تاخیر؟‭!‬

 

چرا در انتخاب وزیر کار تعلل می‌شود؟ / مطالبات بر زمین مانده؛ از ترمیم مزد تا درمان بازنشستگان

عواقب‭ ‬تعلل‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬وزیر

علیرضا‭ ‬حیدری‭)‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬پیشکسوتان‭ ‬جامعه‌ی‭ ‬کارگری‭ ‬و‭ ‬کارشناس‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭( ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬می‌گوید‭: ‬انتخاب‭ ‬عبدالملکی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مورد‭ ‬وثوق‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬نگرفتن‭ ‬و‭ ‬عزل‭ ‬او،‭ ‬موجب‭ ‬ایجادیک‭ ‬فرصت‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬شد؛‭ ‬این‭ ‬نشانه‌ی‭ ‬ضعف‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬انتخاب‭ ‬مدیریت‭ ‬چنین‭ ‬دستگاه‭ ‬بزرگی‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬خطا‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تعویض‭ ‬شده؛‭ ‬بنابراین‭ ‬هزینه‌ی‭ ‬بسیار‭ ‬سنگینِ‭ ‬غیرقابل‭ ‬احصا‭ ‬برای‭ ‬کارگران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمد؛‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬رفتن‭ ‬ایشان‭ ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬بود‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬حداکثر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سرپرست‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭ ‬اما‭ ‬سرپرست‭ ‬هرگز‭ ‬اختیارات‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬وزیر‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬چراکه‭ ‬نمره‭ ‬قبولی‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬اعتماد‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬نیست‭.‬به‭ ‬گفته‌ی‭ ‬وی،‭ ‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬باید‭ ‬خیلی‭ ‬پیشتر‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬حاضر‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‌ی‭ ‬عریض‭ ‬و‭ ‬طویل‭ ‬و‭ ‬راهکارهای‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیارِ‭ ‬این‭ ‬مجموعه،‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کرد؛‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تفصیل‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کرد‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬چیست؛‭ ‬ابزارها‭ ‬کدام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمانبندی‭ ‬چگونه‭ ‬است‭.‬حیدری‭ ‬می‌گوید‭: ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬این‌ها‭ ‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬معرفی‭ ‬می‌شد؛‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،‭ ‬مشکلات‭ ‬متعددی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬چطور‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬رفع‭ ‬و‭ ‬رجوع‭ ‬شود؛‭ ‬عملاً‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬نیفتاده‭. ‬وزارتخانه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مجموع‭ ‬سه‭ ‬وزارتخانه‌ی‭ ‬مجزا‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬–‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی‭- ‬است،‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سرپرست‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود؛‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حوزه‌ها،‭ ‬زمان‭ ‬یک‭ ‬وزارتخانه‌ی‭ ‬مجزا‭ ‬داشتند‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬بدون‭ ‬وزیر‭ ‬رها‭ ‬شده‌اند‭. ‬اکنون‭ ‬بلاتکلیفی‭ ‬فقط‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬برگزار‭ ‬نشدن‭ ‬نشست‌های‭ ‬شورایعالی‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬ترمیم‭ ‬مزد‭ ‬شاغلان‭ ‬یا‭ ‬مسئله‭ ‬امنیت‭ ‬شغلی‭ ‬و‭ ‬ایمنی‭ ‬نیست؛‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬ازجمله‭ ‬بازنشستگان‭ ‬و‭ ‬مستمری‌بگیران‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬نواقص‭ ‬و‭ ‬مطالبات‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬مانده‌ی‭ ‬بسیار‭ ‬مواجهیم‭. ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬کاملاً‭ ‬نامتعادل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬راهبردهای‭ ‬بلندمدت‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬دارد‭. ‬بنابراین‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬وزیر‭ ‬تعاون،‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬اجتماعی،یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬کارهایی‌ست‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬آنهم‭ ‬با‭ ‬اولویت‭ ‬و‭ ‬فوریت‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭.‬


میلیون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬محروم‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬مطالبه

‭ ‬درحالیکه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۴۳‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬مطالبات‭ ‬انبوه‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌کنند،یک‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬ملی،‭ ‬ماه‌هاست‭ ‬بلاتکلیف‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬متولی‭ ‬مانده‭ ‬است؛‭ ‬برایند‭ ‬اوضاع‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬حداقل‭ ‬تا‭ ‬مهر‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت؛‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬چرا‭ ‬موضوع‭ ‬وزیر‭ ‬کار،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬پرچالش‭ ‬بدل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬برخلاف‭ ‬وعده‌های‭ ‬پیشین،‭ ‬اهتمامی‭ ‬برای‭ ‬عینیت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬سه‌جانبه‌گرایی‭ ‬نیست؛‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬ترکیب‭ ‬ناموزون‭ ‬و‭ ‬ناعادلانه‌ی‭ ‬شورایعالی‭ ‬کار،‭ ‬برگزار‭ ‬نشدن‭ ‬آن،‭ ‬یک‭ ‬ظلم‭ ‬مضاعف‭ ‬است،‭ ‬ظلمی‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬طرحِ‭ ‬مطالبه‌ی‭ ‬دستمزد‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬شایسته‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬زیر‭ ‬خط‭ ‬فقر‭ ‬کشور‭ ‬سلب‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬مسائلِ‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬

 

 

 

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.