هادی خرسندی: جدال با طالبان سلطنت

یکشنبه, 15ام آبان, 1401
اندازه قلم متن

khorsandi_banner.jpgهادی خرسندی – ویژه خبرنامه گویا

«دادگاه بین المللی مردمی آبان»، با پیگیری حمید صبی، حقوقدان ایرانی و همراهی سازمان های حقوق بشری، آبان ماه سال گذشته در لندن تشکیل شد. در این دادگاه شاهدان و بازماندگان جنایات حکومت اسلامی در اعتراضات آبان ۹۸، خاطرات و مشاهدات خود را بصورت ویدیوئی (و اغلب با چهره پوشیده و نام مستعار) شرح دادند.

حکومت اسلامی تلاش بسیار برای کمرنگ کردن یا مخدوش نشان دادن خبرهای این دادگاه بکار برد. جمعی هم به نام سلطنت طلبان به بهانه اینکه نتوانستند در آخرین دقایق روز آخر «پرچم شیر و خورشید تاجدار» خود را در این دادگاه به نمایش بگذارند، بنای اعتراض گذاشتند و با پرچم افراشته یا بر دوش انداخته در مقابل سالن چرچ‌هاوس در مرکز لندن جمع شدند.

آنچه در پی میآید خاطره من است از غروب آن روز موقع خروج از ساختمان چرچ هاوس. در این دادگاه من فقط به عنوان تماشاچی دعوت

خاطره آبان پارسال

——————

طالبان سلطنت یک سال پیش

راه من بستند با غوغای خویش

دوره ام کردند و حلقه ساختند

بر دل و جانم هراس انداختند

گفت آن خانم تو با ما دشمنی

گفت آن آقا که خصم میهنی

تو دلت با شاه ما همراه نیست

توی شعرت صحبتی از شاه نیست

تو چرا در کار خود درمانده ای

شاه ما را شاهزاده خوانده ای!

گفتم البته که من با آن جناب

نه حسابی دارم و خرده حساب

احترامی هست بین ما دو تن

هر دو انسانیم و با هم هموطن

طالبان سلطنت اوباش وار

کم نفرمودند از داد و هوار

گفت آن آقا که چون برگشت شاه

پوست خود را ببینی پر ز کاه

گفت آن خانم که تو هستی دغل

رنگ کردی موی خود را ای کچل!

الغرض چون ویدئو شد این نبرد!

شرح و تفسیرش رسانه پخش کرد

روز بعدش شاهزاده در پیام

کرد تقبیح این روال و این مرام

گفت این اوباش از ما نیستند

ما نمیدانیم اینها کیستند

من ندارم هیچ با اینها تماس

بهر من هستند اینان ناشناس

آن شنیدم گفت آن زن در جواب:

شاه ما کرده ست در پاسخ شتاب

او همیشه رهبر ما بوده است

گر جز این گفته غلط فرموده است!


از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید