ضیاء مصباح: شب یلدا یا بلند ترین شب سال برهموطنان سخت کوش شجاعمان نیکوباد !

سه شنبه, 29ام آذر, 1401
اندازه قلم متن

مردم دوران باستان و از جمله اقوام آریایی، از هند و ایرانی – هند و اروپایی، دریافتند که کوتاه‌ترین روزها، آخرین روز پاییز و بلند ترین شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن، روزها بتدریج بلندتر و شب‌ها کوتاهتر میشوند، از همین رو آنرا شب زایش خورشید نامیده وآغاز سال قرار دادند.

بدین‌سان در دوران کهن فرهنگ اوستایی، سال با فصل سرد شروع می‌شد و در اوستا، واژه  Sareda, Saredha«سَرِدَ» یا «سَرِذَ» که مفهوم «سال» را بذهن می‌ آورد که خود به معنای «سرد» است و این به معنی بشارت پیروزی اورمزد بر اهریمن، روشنی برجهل و خرافات، پندار نیک همراه با کردار نیکو بر فساد، دروغ، ستم و تباهی انچنانکه برکودکان حتی پیر زنان داغدار در همین ایام نیز «خود فروشان مزدور» رحم و انصافی برامده از طینت نا یافته از هستی بخش ندارند….

 برای خاطره انگیز ماندن این شب و پاسداشت «این سنت راستین دیرین » بطول تاریخ پر افتخار ایرانیان که از باد و باران نیایش گزند…؟؟ پیشنهاد میشود:

دور همی شب یلدای امسال برای جلوگیری از مخاطرات اقتصادی بجای انار، پسته و بادام! به افراد حاضر در این مراسم کادوئی ماندنی از نوع پول خارجی هدید نمائید تا هم به ذخائر ارزی افزوده و هم از افت بیشتر ریال در دست محفوظ بمانید.

& واژه «یلدا» به معنای «زایش- زادروز و تولد» ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد.

آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند و از این رو به دهمین ماه سال دی (دی در دین زرتشتی به معنی دادا و آفریننده) میگویند که ماه تولد خورشید است.

یلدا و جشن‌هایی که در این شب برگزار م‌شود، سنتی باستانی است.

مردم روزگاران دور که کشاورزی، بنیان زندگی آنان را تشکیل میداد و در طول سال با سپری شدن فصل‌ها و تضادهای طبیعی همراه بودند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت‌های خود را با گردش خورشید، تغییر فصول، بلندی و کوتاهی روزو شب، جهت، حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.

اینکه در بعضی فصول روزها بتدریج بلند میشود و در نتیجه در آن روزها، از روشنی و نور خورشید بیشتر میتوانستند استفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد که نور، روشنایی و تابش خورشید نماد نیک و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش‌.

مردمان ان دوران دریافتند که کوتاه‌ترین روزها، آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است و بلافاصله پس از آن روزها بتدریج بلندتر و شب‌ها کوتاهتر می‌شوند، از همین رو آنرا شب زایش خورشید نامیده و آغاز سال قرار دادند.

& در« آثارالباقیه ابوریحان بیرونی» ص ۲۵۵، از روز اول دی ماه، با عنوان «خور» نیز یاد شده‌ و در« قانون مسعودی» نسخه موزه بریتانیا در لندن، «خُره روز» ثبت شده، اگرچه در برخی منابع دیگر «خرم روز» نامیده شده‌ است.

& در «برهان قاطع» ذیل واژه «یلدا» چنین آمده‌: یلدا شب اول زمستان و شب آخر پاییز است که اول جَدی و آخر قوس باشد و آن درازترین شب‌هاست در تمام سال، در آن شب و یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدی تحویل میکند و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارک می‌باشد و بهمین دلیل بایستی با دور هم جمع شدن و شادی کردن بد یمنی را از جامعه دور کرد.

 بعضی گفته‌اند شب یلدا یازدهم «جدی» است – سفره شب یلدا، «میَزد» Myazd نام داشت و شامل میوه‌های تر و خشک، نیز آجیل یا به اصطلاح زرتشتیان، «لُرک» Lork که از لوازم این جشن و ولیمه بود، به افتخار و ویژگی «اورمزد» و «مهر» یا خورشید برگزار می‌شد.

روز پس از شب یلدا (یکم دیماه) را خورروز (روز خورشید) و دی گان؛ می‌خواندند و به استراحت می‌پرداختند و تعطیل عمومی بود- فردوسی به استناد منابع خود، یلدا و خور روز، را به هوشنگ از شاهان پیشدادی ایران (کیانیان که از سیستان پارس برخاسته بودند) نسبت داده و در این زمینه میگوید:

که ما را ز دین بهی ننگ نیست / به گیتی، به از دین هوشنگ نیست

-همه راه داد است و آیین مهر / نظر کردن اندر شمار سپهر

شب چله: در ایران باستان ۶۰ روز از ۳ماه اخر هر سال یعنی: چهل روز از زمستان که آغاز آن برابر است با هفتم دی ماه جلالی (بیست و هشتم دسامبر) و پایانش برابر است با شانزدهم بهمن (پنجم فوریه) چله بزرگ و بیست روز از فصل زمستان که آغاز آن از هفدهم بهمن ماه جلالی شروع می شود و در ششم اسفند پایان می یابد. چله کوچک میگویند و(در بیان عامه) کنایه از سرمای سخت (چله زمستون).

در ایران مرکزی چله بزرگ از آغاز زمستان برابربا اول دیماه شروع میشود و مدت آن چهل روز و چله کوچک زمستان از شب دهم بهمن ماه تا پایان ماه که مدت آن بیست روز است، تمامی این شب های بلند به کتاب خوانی و قصه گویی، بزرگداشت اندیشمندان، دانشمندان، خدمتگذاران جامعه وماند گاران شهر و دیار ها و تکرار حماسه های شاهنامه فردوسی، اشعار پر مغز و محتوا و شیوای مولوی، سعدی، حافظ و دیگر شعرا و فلاسفه دیرین و نام اوران امروزهمچون: شهریار، پروین، بهبهانی؛ مشیری اختصاص می یافت.

مراسم، تشریفات و یاد بودها ی بسیاری از پیشینیان پاک و متفکر ما ایرانیان در تاریخ پر شکو همان – زنده و بیاد مانده اند و در این فرصتها و شبهای بلند جشن و سرور، که شادی بخش خانواده ها وجوانان و باعث خلاقیت، ابتکار، سازندگی، دور شدن از خرافات، جهل و نادانی، خمودگی و اندوه است با مغتنم شمردن مناسبت ها بر پا میشده که شاخص ترین انها را میتوان جشن سده در دهم بهمن ماه عنوان نمود.

این باور دیرین و عملکرد اندیشمندانه اجداد گرامی و بزرگ ما ایرانیان، امروز در علوم پزشکی، روان درمانی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و… به ثبوت رسیده که:

افسردگی و غم غصه بنیاد شکر گزاری و سپاس افریدگار را و باور یگانه بودن او را، بتبع آن سلامت، شرف و عزت را از جوامع دور میسازد.

توصیه اینکه: با همه درد مندی ملت بزرگوارحاصل جهل حکومت…. بمناسبت ها – اما برای ارج گذاری براین پیشینه ملی ایرانیان «آزرده از ادامه شرایط غیر انسانی حاکم » در این روزگار پر آب و چشم

که بخش اعظم گرفتاری هایش حاصل محافظه کاری، مصرف کنند گی، عافیت طلبی ها و عدم احساس مسئولیت اجتماعیست – دقیقا بر خلاف راه و رسم جوامع پیشرفته که حکومتها اولا: منتخب جامعه از میان بهترین ها و متخصصین بدون رانت و سهم خواهی و دویم: مطیع رای اکثریت و خواست واقعی مردمان پاک نیت نیک پندارکه با اراده جمعی در صورت کوچکترین خلاف یا نداشتن شرایط احراز برکنار میشوند و اموالشان چنانچه بیش از حد معقول با تعریف اصولی باشد – مصادره….

بدون هر گونه تامل، تردید، نگرانی و واهمه – در بزرگداشت حفظ و احترام این روزها و شبها با اعتقاد و اطمینان به اثر بخشی مثبت آن، بکوشند که در هر شرایطی وظیفه شاد کردن انسانها: خدایی، ملی، میهنی و مردمی است،

هر چند با افزایش بسیار شدید هزینه ها مخصوصا تدارک آجیل و خوردنی های سنتی مربوط به این دور هم آئی، بسیاری از هموطنان با میزهای خالی پذیرای زمستان۱۴۰۱در پسین و شامگاهان چهار شنبه در پیش برابر با ۳۰ آذر- ۲۱ دسامبر خواهند بود. برای ملت بزرگواراهورائی، اندیشمند، پر تحمل، هشیار و وطن خواه این سر زمین کهن آرزوی سلامتی و عبور از مصائب را داریم… و به امید چنان روزگاری یلدائی پر از مهر و صفا برای هموطنان ارزومندیم.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.