بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران مداخله‌ی جمهوری خلق چین درباره‌ی مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس!

شنبه, 19ام خرداد, 1403
اندازه قلم متن

http://www.namironline.info

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

مداخله‌ی جمهوری خلق چین

درباره‌ی مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس!

اظهار نظر اخیر جمهوری خلق چین درباره ی مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس که برای دومین بار از سوی این کشور صورت می‌گرفت و حتی پس از احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی، سخنگویان آن کشور بار دیگر بر آن تأکید کردند تنها نشانه‌ی یک واقعیت است: حقارت و خواری جمهوری اسلامی در برابر این دیکتاتوری توتالیتر که برای طرف «ایرانی» خود پشیزی ارزش و احترام قائل نیست. چنانکه می دانیم قبلاً اظهار مشابهی نیز از سوی روسیه‌ی پوتین بدنبال یک اجلاس مشترک با شیخ‌نشین‌های خلیج فارس صورت گرفته‌بود. در آن مورد نیز اعتراض ج. ا. نتیجه‌ای نداشت و نمی‌توانست داشته‌باشد.

چرا این اعتراضات صوری و بدون پشتوانه که ج.ا. برای حفظ ظاهر هم شده انجام می‌دهد در رفتار توتالیتاریسم چین و دیکتاتوری مافیایی پوتین کمترین اثری ندارد؟ زیرا این دو قدرت بخوبی می‌دانند که این اعتراضات صوری در میان ملت ایران کمترین ارج و ارزشی ندارد، از این رو که جمهوری اسلامی در میان ملت ایران کوچکترین پشتوانه‌ای ندارد.

اینکه دیکتاتوری پانصدساله‌ی روسیه و دیکتاتوری دوهزارودویست‌ساله‌ی چین (با اولین حکومت مرکزی ۲۲۱ پیش از میلاد) برای ملت سه‌هزارساله‌ی ایران که کورش ۲۵۵۷ سال پیش وحدت سیاسی آن را تکمیل کرد، تعیین تکلیف کنند، تنها بر این گواهی می‌دهد که این دیکتاتوری‌ها ج. ا. را نماینده‌ی آن ملت بزرگ باستانی نمی‌دانند.

دشمنی همه‌جانبه و ناموجه جمهوری ملایان با غرب و کرنش آن در برابر همسایه‌ای که همواره بزرگترین دشمن تاریخی ایران بوده، و بخش‌های وسیعی از کشور ما را با توسل به زور بلعیده و هموطنان‌مان در آن سرزمینها را به اسارت تزارها درآورده، مانند تسلیم در برابر توتالیتاریسم چینی به منظور فروش نفت تحریم شده‌ی کشور به ثمن بخس، تحریمی که جز رفتار غیرمعقول دو رهبر دیکتاتور جمهوری یأجوج مأجوجی آخوندی هیچ توجیهی نداشته، نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشته‌باشد.

اما برخورد ملت ایران به رفتار این دو دیکتاتوری و شیوخ جنوب خلیج فارس از اساس متفاوت است.

سرزمین ایران، چه بخش‌های خاکی و چه بخش‌های آبی آن قابل بحث و معامله نیست و ادعای دوستی با ملت ما ایجاب می کند که هیچ قدرتی نه چشم طمع به آنها بدوزد نه دیگران را بدان تشویق کند. جمهوری آخوندی رفتنی است و آنچه می‌ماند ملت باستانی ایران است با میراث گرانبهایی که پدران مشروطه برای او باقی گذاشته اند.

ایران هرگز نخواهدمرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شنبه،۱۹خردادماه ۱۴۰۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.