گرانی بیداد میکند!

پنجشنبه, ۸ام تیر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

گرانی بیداد می کند من به عنوان یک مجرد طاقتم تاق شده این چه وضعی است تا کی ادامه خواهد داشت؟ عدالت وعده داده شده این بود؟درد دل را یه که باید گفت کجا باید زبان به شکوه گشود نوشته برای که باید نوشت چه کار باید کرد…

میگویند زندگی را سخت نگیرید مگر میشود مگر میشود زجر مردم رادید و راحت به زندگی ادامه داد مگر میشود قبضهای سر به فلک کشیده را دید وپرداخت نکرد مگر میشود چشم خود را بر حقایق واضحی که در جامعه میگذرد بست مگر میشود….

مردم هاج واج مانده اند نمیدانند چه خواهد شد عصبانیت در چین چروک صورتشان فریاد میزند مات مبهوت وسرگردان به روزگار نظاره میکنند تا کلمه ای خرف بزنی سفره دلش را برایت باز میکند وتو هم چاره ای جز غصه خوردن نداری امید در دل ایرانیان جای خود را به یاس داده است چه بگویم که هر چه زبان ببندم وحرف نزنم بهتر است.

به امید روزی که ارزانی برگردد یا قدرت خرید ایرانی به فلک برسد دوستدار ایران و ایرانی

از: اقتصاد صنعتی، محمد جواد قیومی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.