نهضت مقاومت ملی ایران: گزارش مختصر جلسه ی یادبود و بزرگداشت دکتر شاپور بختیار به مناسبت صدمین سال تولد رهبر ملی

چهارشنبه, 11ام تیر, 1393
اندازه قلم متن

nehzat
dr. bakhtiar

به مناسبت صدمین سال تولد زنده یاد دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه و شخصیت والای ملی و رهبر ملی ایران در جنبش آزادیخواهی و قانون گرایِی پیش و بعد از فتنه ی آیت الله خمینی و پرچمدار مبارزه با نظام توتالیتر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی، نهضت مقاومت ملی ایران در روز شنبه بیست و هشتم ژوئن برابر هفتم تیرماه، از ساعت سه تا نه بعد از ظهر در شهر کلن(آلمان) جلسه ی سخنرانی و بزرگداشتی، با شرکت چند تن از شخصیت ها و مبارزان ملی برای بنیانگذار و رهبر خود برگذار کرد.

جلسه در ساعت پانزده و سی دقیقه با حضور جمع کثیری از هموطنان، اجرای سرود ای ایران و سپس یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان راه آزادی و میهن، آغاز گردید.

دراین جلسه سپس آقای ایرج پزشکزاد نویسنده ی نامدار ایرانی و دوست و همکار دکتر بختیار، آقای علی شاکری زند همکار نزدیک دکتر بختیار و آقای ناصر کاخساز از مبارزان برجسته ی ملی، درباره ی نقش و روش سیاسی دکتر بختیار سخنرانی کردند.

سخنرانی های آقایان دکتر مسعود نقره کار (نویسنده و پژوهشگر) و علیرضا مناف زاده (پژوهشگر تاریخ) که به علت تعهدات قبلی حضورشان در جلسه میسر نشده بود، بصورت کتبی رسیده بود و قرائت گردید. در جریان جلسه همچنین قطعه ی شعری درباره ی مقام دکتر شاپور بختیار، از سروده های آقای دکتر مسعود عطایی، توسط سراینده به سمع حاضران رسید.

همچنین پیام پشتیبانی و همبستگی حزب سوسیال دموکرات آلمان (کلن) که در آن از شاپور بختیار به عنوان یک آزادیخواه و سوسیال دموکرات نمونه و بزرگ ایرانی با حرارت بسیار تجلیل شده بود، قرائت گردید.

پیام بعدی از سازمانهای جبهۀ ملی در خارج از کشور بود که بوسیلۀ آقای مهندس بهمن مبشری به سمع حضار رسید.

خبرنگاران رسانه های بین المللی که از جریان جلسه با فیلم و صدا گزارش تهیه می کردند، در حاشیه پیام بعدی از سازمانهای جبهۀ ملی در خارج از کشور بود که بوسیلۀ آقای مهندس بهمن مبشری به سمع حضار رسید.ی جلسه نیز با عده ای از سخنرانان مصاحبه هایی به عمل آوردند.

پس از برگذاری بخش پرسش و پاسخ، جلسه اندکی پس از ساعت ۲۱ پایان یافت.

گزارش سخنرانی ها، خواه به صورت کتبی و خواه به صورت ویدئویی در این شماره و شماره های بعدی این سایت منتشر می گردد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. با افتخاربعنوان یک بختیاری مصدقی درتبعید ضمن شادباش یکصدمین سالروزمیلاد پربارزنده یاد سرداربزرگ ملی دکترشاپوربختیاربه خانواده محترم ودوستداران ورهروان ان رادمرد وطنپرست امیداست ما به نشست وسخنرانی ونوشتن اکتفا نکنیم ودرعمل رهروی خودرا ازپیشوای نهضت ملی ایران شادروان دکترمصدق وزنده یاد دکترشاپوربختیارنشان بدهیم وبا اتحادی فراگیر واخلاقی مدارا کننده وروشی جذب کننده ودوری ازخودبینی ومنیت بتوانیم اهداف ان بزرگواران را به اقشارملت ایران بشناسانیم تا دراینده با جلب اعتماد حداکثری درایجاد یک حکومت ملی ومردمسالار نقش فعال وحضوری درمیان توده های مردم تحت ستم ایران داشته باشیم زیرا طی سی شش سال گذشته با عملکرد مخرب هیئت حاکمه تمامی زیرساختهای ملی وفرهنگی واخلاقی وتمدن وپیشینه تاریخی ما مورد هجوم وتخریب قرارگرفته که نیازبه کاروتلاش مضاعف دارد تا به انچه قصد وهدف پشیوایان ملی ملت ایران بود حاصل شود.روحشان شاد ویادشان گرامی باد.متحد وپیروزباشید.