نهضت مقاومت ملی ایران: گزارش کوتاه از اجلاس شورای عالی

دوشنبه, ۲۰ام اردیبهشت, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

nehzat

بدینوسیله به اطلاع عموم هموطنان می‌رسد که اجلاس عادی شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران در روزهای شنبه ۲۱ و ‌یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵ در کلن/ آلمان برگذار شد.

اجلاس شورا، پس از اعلام رسمیت توسط آقای مهندس حمید ذوالنور، کار خود را با تحلیلِ اوضاع سیاسی ایران در شرایط حاضر آغاز نمود. در این بخش یکی از اعضا، نظریات خود را، که طی نوشته ای به منظور طرح در جلسه قبلاً در اختیار رئیس گذاشته بود، بیان نمود که با استقبال وسیع حاضرین مواجه شد. نوشته ی مذکور با عنوان ”نظری به اوضاع ایران” در سایت نامیر درج خواهد شد.

در ادامه ی گفتگو، چند نفر دیگر مطالبی ارائه دادند که بعد از تغییر آنها از نوار صوتی به نوشته، بنوبه ی خود نیز منتشر خواهند شد.

روز شنبه، شورا با استماع گزارش مسئول هیئت اجرائیه و همکاران وی که مدیریت مذاکراتِ مرتب میان اعضاء از طریق «اسکایپ»، نشریه ی اینترنتی نهضت و امور مالی را به عهده داشتند، با تأیید فعالیت‌های دوره ی گذشته، بکار خود خاتمه داد.

دستور نشست روز یک‌شنبه، بحث در خصوص مسائل تشکیلاتی نهضت وهمچنین بررسی نتایج مذاکرات داخلی برای ارائه به شورای عالی و اتخاذ تصمیمات در آن موارد و انتخابات مسئولین آینده بود. در ابتدا نتیجه‌گیریِ گفت و گوی داخلی خوانده شد و سپس شورا پس از بحث مفصل در آن باره، آنرا به صورت مصوبه ی اجلاس ۲۱ و۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵* به اتفاق آراء تصویب کرد.

ساعت چهار بعد از ظهر یک‌شنبه، شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران پس انتخاب مسئولین آتی سازمان، بکار خود پایان داد.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

مصوبه ی اجلاس شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران

۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵، کلن/ آلمان

نهضت مقاومت ملی ایران که خودرا سازمانی وفادار به آرمان های نهضت ملی ایران میداند، جایگاه خود در صحنه سیاسی ایران را در میان و همراه با نیروهای ملی دانسته و بخش متشکلی از این نیروها تلقی می کند. نهضت بر این باور است که اتحادعمل ملیون ایران، شرط اساسی برای رسیدن به دموکراسی پایدار در کشور، و جواب به خواست های بحق ملت: دموکراسی، استقلال، تمامیت ارضی، جدائی دین از حکومت و نظامی متکی به قانون می باشد.

بر این مبنی، نهضت مقاومت ملی ایران نکات زیر را بعنوان خطوط اصلی خود در همکاری با سایر گروه ها و افراد اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی اعلام میدارد:

۱- نهضت مقاومت ملی ایران جمهوری اسلامی را نظامی متکی به فرد و یک ایدئولوژی واحد و ناقض حق حاکمیت ملی ملت ایران دانسته، برچیدن و جایگزین کردن آن با نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی را وظیفه ملی همه ایرانیان آزادیخواه و وطنخواه دانسته برای رسیدن به این هدف مبارزه ای به دور از خشونت، با به کار بستن شیوه ی نافرمانی مدنی را به هموطنان توصیه می کند.

۲- نهضت مقاومت ملی ایران تحقق هدف نهایی خود را که استقرار نظامی دموکراتیک و متکی به رای آزاد مردم است درهمبستگی همه گروه ها و افرادی که به استقرار یک نظام دموکراتیک در کشور معتقدند میسر دانسته، تمام توان و کوشش خود را برای شکل گیری یک چنین همبستگی بکار خواهد بست. نهضت مقاومت ملی ایران در این زمینه دست همکاری به سوی همه ی سازمانها و افرادی دراز می کند که:

الف- باور دارند، که فقط برقراری نظامی متکی به دموکراسی، و حکومتی متکی به قانون، تامین کننده ی آسایش و خوشبختی ملت ایران، و ضامن استقلال و ثبات درازمدت کشور است.

ب- آنانی که بر این باورند که دیکتاتوری برخاسته از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ محمد رضاشاه، و نظام توتالیتر جمهوری اسلامی، حاصلی جز پایمال نمودن حق حاکمیت ملی و نقض مستمر حقوق مدنی و شهروندی ملت ببار نیاورده است. از این رو هرگونه تلاشی درجهت بازگرداندن اوضاع دیکتاتوری ۲۵ ساله ی محمدرضاشاهی، و همچنین اراٸه هرگونه تصویری بدور از واقعیت از نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان اصلاح و تعدیل آن را تلاشی زیانبخش، عبث و گمراه کننده می داند.

ج- بر این باورند که گذار از نظام کنونی به نظامی دموکراتیک و متکی به اراده و رای آزاد مردم، فقط با رای مجلس مؤسسان که نمایندگان آن در محیطی دموکراتیک و بدور از ارعاب انتخاب گردیده اند، یعنی محیطی که آزادی قلم، بیان و اجتماعات بر آن حاکم باشد، میسر خواهد بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.