ضیاء مصباح: شرط بلاغ

جمعه, ۲۱ام خرداد, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

zia mesbah

ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

خواندیم و تا حدودی دیدیم که معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی با نماینده امل در مجلس چه گفتند، چه کردند، چه می خواستند، چگونه درک و استنباطی دررابطه با مسسولیت، وظایف، نقش خود و تکلیفی که مامور به انجام آن شده بودند و.. داشتند.

در این میان در گیری های فیزیکی، هتاکی ها انهم در محیطی که مستقیما چگونگی ان از رادیو پحش می شود و دهها خبرنگار آماده به شکار لحظه ها، که خداوند حفظشان کند در صحنه حضور دارند و چنین سوژه هایی را بطور وسیع بازتاب می دهند.

از منظری دیگر: بعد از درگیری، انچه را که پیش آمده حتما بزعم طرفین بر آمده از احساس مسیو لیت!، رسالت اجتماعی و شغلی، اعتقاد به کار و و ظیفه و از این قبیل عناوین مطرح خواهند کرد و حتی روسای آنان در این رابطه تکلیف ملی و شرعی نثار آن کرده و تشویق و تقدیرشان خواهند کرد (که فاعتبرو یا اولی الابصار).

ضمنا براساس شواهد این مجادله به قصد ممانعت از ایجاد تاسیساتی که مشابه آن در همان حدود وجود دارد <فرودگاه> بوده و در گذشته با پی گیری و وجود ارتباطات چندین بازدید به دلیل نفوذ نماینده محل بوسیله مقامات ارشد وزارت مربوطه در این رابطه انجام شده است و این داستان می رفت که به برخورد اصولی فارغ از رابطه ها منجر شود.
این نماینده از گروه نمایندگان قبلی باید باشد و گرنه در آغاز… نماینده جدیدالورود کمتر ریسک ماجرا آفرینی را آنهم در این سطح بخود می دهد.

از همه مهمتر یوسفیان ملا نماینده آمل… یعنی عامل اصلی این ماجرا، قبل از قبول یا انتخاب، به سمت نمایندگی در آن دیار قاضی بوده و بایستی با حقوق عمومی و خصوصی – از ان مهمتر وظایف نمایندگی مجلس اشنا و بهتر بگویم مسلط باشند تا اگر کار نماینده ای به دادسرا و پای میز محاکمه کشیده شد به سوء استفاده از قدرتیکه صرفا در مسیر حفظ منافع ملی دارا شده و فقط در ان رسالت بایستی بکار رودو در اینگونه موارد که پیش امد دارای مصونیت نمی باشد…. محکوم نشود.

آثار جرح و ضرب و یقه دریدن یا خودزنی… براساس چه انگیزه، عوامل و ماموریتی بوده و دلایل خلق چنین صحنه هایی (انهم در اغاز کار مجلس دهم که ملت مظلوم و گرفتار دعواهای طرفین، به ان امیدها بسته اند… ) که نگارنده با این ادبیات به ان اشاره داردو مینماید چیست…؟ و چه اثار تشویقی، برکناری، تذکر، جریمه و از همه مهمتر اجتماعی و اموزشی (برای نسل نوجوان که ناگهانی و با رد و بدل کردن پیامک،، بصورت انبوه هزاران نفزی در پاساژی در غرب تهران گرد هم می آِیند و به انسداد اتوبان محل می انجامد و باقی قضایا که منجر به استفاده از گاز اشک آور میشود) بر ان مترتب است؟؟

از سویی دیگر: بی توجهی یا مقاومت در اعمال وظیفه ای بدینگونه، از منظر کارشناسی برای حفظ مراتع و زمینهای کشاورزی واستفاده بهینه از امکانات و سرمایه های ملی و…بوسیله معاونت وزارت خانه بهر شکل و صورت در این رخ داد مطلقا قابل توجیه با هر تعریفی نمی باشد.

آگاهی به حداقل های مدیریت اداره امور، حفظ شان و منزلت مقام سازمانی، محدوده اختیارت و شرح وظایف، تشخیص آثار منفی و مخرب اینگونه عکس العمل ها بوسیله خواصی که توصیفشان رفت و مسبوق به سابقه، شرایط زمان و مکان، وجود امکانات دیگر فراتر از گفتگو یا جر وبحث در صحن علنی، راههای قانونی و موجود متعدد نحوه ممانعت از اعمال نفوذ، نگرانی شخصی از به کرسی نشاندن خواسته بهر شکل و صورت با امکاناتیکه تصور می رود در اینگونه موارد موثر افتد و هر راه و روش متداول دیگری که ممکنست دلهره و نگرانی معاون را همراه داسته باشد وبا هر پیشینه و ذهنیتی مطلقا به دلایلی که بطور خلاصه آمد توجیه پذیر نیست.

اشاره به این مهم لازم است: خصوصیات فردی از لحاظ جسمی، روانی، تجربی، علمی و توجه به نگرانیهای خاص افراد در شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعلی… از لحاظ نکات مثبت و منفی و نقاط قدرت و ضعف بر مبنای علم مدیریت و فنون اداری، در انتصابات حساس حتی در رده مدیران میانی چه برسد به معاون وزیر که ارشد مدیران میانی بشمار می رود و تعریف میشود و در اختیار گرفتن ابزار علمی شناخت این ویژگیها و ملاک قراردادن آنها…. گویی که با همه تاکید در متون تحصیلات کلاسیک…. که همه از ان برخوردار…(حتی بصورت رانتی !!؟) فراموش شده و عمر دو بایست در این روزگار!!.

در انتخاب مسیولین اصلی، مدیران ارشد، مقامات وداوطلبان نمایندگان مجلس که روش ومنش انان دراجتماع نمود کامل می یابدو اثر گذار، الزاما باید به آنچه اشاره رفت توجه نمود تا از تکرار اینگونه فجایع، بله فجایع، ممانعت نمود…

البته تصمیم گیرندگان اصلی نیز بایستی از این فیلترها عبورداده شوند و رابطه ها و مصالح بهر دلیلی دراین انتصابات و انتخابات بعد از ۳۸ سال بی اثر….. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.