حسن احمدپور (امید): چرا فاجعه سینما رکس آبادان، نخستین کار داعشی و القاعده ای بزرگ بود و جهانیان باید بدان بپردازند

دوشنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

از آن سو فاجعه سینما رکس آبادان از اهمیت چشمگیری نه تنها برای همه ایرانی ها، که برای جهان برخوردار است و می بایست در گستره جهانی بدان پرداخته شود و کاری که به شایستگی نشده و چوبش را همه جهان خورده و خواهد خورد چرا که یکی از نخستین کارهای برنامه ریزی شده از گونه داعش و پیش از آن القاعده و طالبانی است.

فاجعه بزرگتر آنجاست که برنامه ریزان آن تراژدی و کارتروریستی، توانستند ماجرا را وارونه بنمایند و به سود خود بهره برداری کنند و نه تنها دادگاهی نشوند و به سزای خود نرسند که برعکس ،همه حکومت یک کشور را در دست بگیرند و تروریست ها شدند حاکم ،رهبر و رییس دستگاه قضا.

درست مانند این است، برنامه ریزانی که در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک آن تراژدی را و یا در نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس آن کارهای تروریستی را پدید آوردند با بومی سازی و پوشاندن جامه ای نو ، بشوند رهبران آمریکا و فرانسه .در ایران به درستی همین شد، چرا که تنها شماری از برنامه ریزان نمای ایرانی ها را داشتند و بسیاری شان ، همان نما و ظاهر را هم نداشتند یعنی پسر خمینی، احمد الموسوی (مصطفوی) خمینی (آن گونه که آیت الله لاهوتی افشا می کند و با همین افشاگری اش هم کشته می شود اینجا لطفا)

نام پدرش روح الله الموسوی (مصطفوی) است که به ایران مهاجرت می کنند و به زبان امروزی درخمین پناهنده بوده اند و سید یعنی از تبار و نیای عرب (که پبوندش با هند خود داستان دیگریست) وجامه اش هم ایرانی نیست، خامنه ای نامش سید علی الحسینی است و از خانواده ای عراقی که به خامنه مهاجرت می کنند و سید حسین موسوی با پسوند تبریزی ،چون به آنجا پناه آورده بودند و برای آنکه رنگ و نمایی ایرانی بدان دهند خوش دارند که خمینی، خامنه ای و… خوانده و شناخته شوند و یک عراقی دیگر به نام شهاب (بخشی از اعترافات یکی از نیروها ، در آتش زدن سینما رکس آبادان)
دانلود کتاب اعترافات پشت پرده انقلاب، دکتر بهرام چوبینه

بازمهم تر آنکه، خود برنامه ریزان از جایی بزرگتر و خوفناک تر ساپورت و پشتیبانی پنهانی و نامحسوس می شدند یعنی کشورهای بلوک شرق آن هنگام، مانند سازمان امنیت آلمان شرقی و جمهوری های وابسته به شوروی.

در سال ۱۳۵۷ سینماهای بسیاری بوسیله سازمان مخفی آقای روح الموسوی خمینی و علی الحسینی خامنه ای به آتش کشیده می شود که بزرگترین شان در ۲۸ امرداد همان سال در شهرآبادان بود.در آستانه کشتار سدها انسان بی گناهی هستیم که برای دیدن یک فیلم به سینما رفته بودند و باید به گونه ای همه ما این کار تروریستی را به همه مردم ایران و نیز جهانیان بشناسانیم.چرا که ریشه بسیاری از کارهای تروریستی که امروز در جای جای جهان دیده میشود از برخورد وارونه ای است که جهان و بویژه مردم ایران با آن رویداد داشتند.

اگر آن هنگام، جای احساس و آرمانگرایی، کمی منطق ، راستی و روشن بینی می نشست چنین بلای خانمانسوز تاریخی ،ایران را در خود نمی بلعیدو همه هست و نیست ایران از تمدن ،هویت و فرهنگش تا جان و زندگی تک تک مردم ایران و محیط زیست و ساده ترین حقوق انسانی اش برباد نمی رفت و به جای بالیدن و سرفرازی که در پیش از انقلاب داشتیم،سرافکندگی و پس رفت، ارزانی ما نمی شد.

از: تارنمای ” ایران ، ایرانستان شد”

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.