مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ تورم روستایی به ۷.۷درصد رسید

چهارشنبه, ۲۱ام مهر, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

rokod-tavaromi

مرکز آمار ایران تورم روستایی را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بر این اساس شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران آنلاین-به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۴.۰ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۵ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل (۷.۸ درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۷.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۵ (۸.۰ درصد) کاهش یافته است.

در این میان، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده‌ماهه این گروه ۶.۴ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ (۶.۷ درصد) کاهش یافته است.

در عین حال، شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۸.۱ رسید که ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۸.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۵ (۹.۰ درصد) کاهش یافته است.

شاخص قیمت روستایی

دوره زمانی شاخص کل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
مرداد ۱۳۹۵ ۲۴۴.۱ ۲۶۹.۵ ۲۲۷.۱
شهریور ۱۳۹۵ ۲۴۴.۰ ۲۶۷.۷ ۲۲۸.۱

درصد تغییر ماهانه شاخص

دوره زمانی شاخص کل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
مرداد ۱۳۹۵ ۱.۸ ۳.۱ ۰.۸
شهریور ۱۳۹۵ ۰.۱- ۰.۷- ۰.۴

تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل

دوره زمانی شاخص کل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
مرداد ۱۳۹۵ ۷.۸ ۸.۲ ۷.۶
شهریور ۱۳۹۵ ۷.۵ ۷.۸ ۷.۲

تورم ۱۲ ماهه شاخص

دوره زمانی شاخص کل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
مرداد ۱۳۹۵ ۸.۰ ۶.۷ ۹.۰
شهریور ۱۳۹۵ ۷.۷ ۶.۴ ۸.۷

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.