انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش را عیان و خود را رسوا کرد!

پنجشنبه, 21ام اردیبهشت, 1396
اندازه قلم متن

به نظر من و با تأکید می گویم هیچ چیز به اندازه ی انتخابات مسئولان دولتی در کشوری که تحت سیطره نظامی استبدادی و خشن و زورگوی مطلق است، مسخره و ناهنجار و خرد ستیز نیست. بازی انتخابات که در این گونه کشورهای فوق استبدادی بویژه در کشور کره شمالی – زندانی به ظرفیّت ۲۲ میلیون نفر- وایران با این حکومت شتر گاو پلنکش نیز برروی صحنه می آید، دو بدعت کور و ناشایست و موهن باخود دارد.

یک- این گونه انتخابهای دستوری توهین مستقیم و علنی و فوق العاده به شعور شهروندان آن کشور استبدادی است. زیرا هیئت حاکمه می داند که نوع گزینشش چگونه است و از یک انتخابات درست و معقول و مورد تأیید دانش و روش سیاست به دور است.

دو – در ایران ما شورای نگهبانی داریم که اعضایش توسط رهبر به اصطلاح انقلاب، یعنی رئیس دیکتاتور مملکت و فرمانده ی قوای بری و بحری و انتظامی کشور، تعیین می شوند و لاجرم تحت امر همین مافوق است. حکومت آخوندی ایران دایره بسته ایست که در مرکزش هیچ یک از سران حاکمیّت وجود ندارد؛ بل ملت ایران به تعداد ۸۰ میلیون – غیر از حاکمان – همه درون دایره اند و محیط دایره را اعضای حاکمیّت ساخته است که به دور ملت محیط اند. زیرا رهبر اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند شورای نگهبان نیز مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و نامزدهای ریاست جمهوری را تعیین می کند. قوای نظامی و انتظامی مستقیماً زیر نظر رهبر است و دولت و اعضای کابینه نمی توانند به آنها دستور اجرای حکم یا کاری را تنفیذ کنند. ریاست قوه قضائیّه را رهبر تعیین می فرماید. بنابراین کابینه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه یعنی هر سه قوه ی کشور منصوب رهبر است از راه کمیته ای به نام شورای نگهبان به مردم تحمیل می شوند. در واقع شورای نگهبان مجری تمام کارهای کشور است البته تحت نظر و امر رهبر خامنه ای! محیط دایره ای که به آن اشاره شد، شامل رهبر در رأس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجلس اسلامی، قوه قصابیّه و کابینه رئیس جمهوری به دنبال آنها خواهند بود. محیط این دایره درست بسته شده است. زیرا رهبر شورای نگهبان را منصوب می کند؛ شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری را دست چین و تعیین می کند؛ و همین مجلس دوباره رآی به موجودیّت رهبر می دهد. پس می بینیم از رهبر آغاز شده و دوباره به رهبر ختم می شود. این می شود سیکل بسته حاکمیّت ارتجاع و استبداد. خوب اندیشه کنیم در چنین دایره ای که ملت در درون دایره اند و درون دایره راهی و اجازه ورودی به محیط دایره ندارند، گزینش اعضای محیط دایره توسط ملت چه معنا و مفهومی دارد؟ آنهم تنها رئیس کابینه!

برای تعیین ریاست جمهوری جدید که به دوازدهمین موسوم می شود، شش نفر از قره نوکران خامنه ای را شورای نگهبان تعیین کرده است که مردم به اینها رأی دهند و میانشان رئیس دولت را تعیین کنند. چون من هیچگاه این حکومت را جمهوری نمی دانم و نمی شناسم از منتخب یا منتصب هرکه باشد به عنوان رئیس کابینه نام می برم. زیرا دولت حاکم همان شخص رهبر است.

یکی از این نامزدهای ریاست جمهوری قلابی، قاتل چند هزار نفر ایرانی بی گناه است؛ و یکی دیگر دزدی است که سدها میلیارد تومان از شهرداری سوء استفاده کرده است. یکی پخمه ای است بی نام و نشان.

یکی هم به نام میرسلیم نوکر دست بسته ی خامنه ای است و همیشه مشاور حضور بوده است. این فرد و معجون عجیب الخلقه جز نماز و روزه چیزی به یاد ندارد هرچند به گویش فرانسه نیز سخن بگوید. دو دیگر نیز از سران همین دولت حاضرند که کارنامه ای نامعتبر و در حد رفوزگی دارند.

بنا براین در چنین حاکمیّتی دولت و کابینه و هیئت وزرا تنها دلالانی هستند که پول و درآمد کشور را خرج و یا حیف و میل می کنند. کسی که نتواند به یک پاسبان شهربانی دستور اجرای کاری را بدهد، رئیس جمهوری نیست. او کارمند آقای خامنه ای است و در حد و اندازه ی همان پاسبان کارمند حاکمیّت است!! رئیس کابینه هنگامی که بر قوای انتظامی قدرت اعمال نفوذ ندارد، چه توفیری با من خواهد داشت؟ تنها به او سپرده اند که پول نفت و مالیاتها را جمع آوری و در صورت لوزم هزینه کند و سهم حریصان قدرتمند و حکمرانان اصلی را نیز فراموش نکند. آیا در چنین اجتماعی انتخاب توسط ملتی که به کل به حساب نمی آیند و از نظر مذهب شیعه ولی فقیه جانشین خداست، یک دروغ و حقه ی کثیف نیست؟

آقای رهبر از همین الان به طور غیر صریح و در لفافه فرمود در انتخابات تقلب خواهد شد و مبادا شما در برابرش واکنش منفی نشان دهید. او مردم را تهدید کرد در صورت نارضایتی از انتخاباتی که ما مهندسی می کنیم اگر واکنش نشان دهید به شدت تنبیه می شوید و این عین فرمایش اوست:

«اگر کسی علیه امنیّت کشور قیام کند قطعاَ سیلی خواهد خورد… هدف میان مدت دشمن، مسئله ی اقتصاد و معیشت مردم است…»

معنای این جمله کاملاً مشخص است و یعنی اینکه اگر بخواهید مانند انتخابات دوره ی دوم احمدی نژاد در اعتراض به تقلب در انتخابات قیام کنید و به خیابان بیائید، این بار سخت تر و محکمتر از آن دفعه با شما برخورد خواهد شد. و درواقع می گوید ما تقلب را خواهیم کرد و به میل خود این گزینش را انجام خواهیم داد و شما مجبور به پذیرش این تقلب خواهید بود. وگرنه سر و کارتان با مرگ و زندان است.

بنابراین با هر معیاری به مسئله بنگریم، این صراحت به ما و شما ایرانی امر می کند که در خانه بنشینیم و در گزینشی چنین دستوری همباز نشده و شریک دزدان نشویم.

کالیفرنیا دکتر محمد علی مهرآسا ۱۰/۵/۲۰۱۷


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.