محمد جراحی کارگر زندانی وعضو کمیته پی گیری که اکنون ۱۵ ماه است در زندان به سر میبرد

پنجشنبه, 30ام آذر, 1391
اندازه قلم متن

او محکوم به ۵ سال زندان شده است. مدتی است که پلیس با لباس ویا بدون لبا س به عنوان لباس شخصی فرزندان محمد جراحی را تحت عناوین مختلف تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده است. پلیس در تلاش است از این طریق او را نیز شکنجه دهد.. زیرا چنین رفتاری با خانواده و یا خود زندانی طبق قوانین جاری شکنجه محسوب میگردد. در هر صورت پلیس امنیت و اطلاعات مسئول سلامت جان خود محمد جراحی و خانواده اش است. کارگران و مردم ازادی خواه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی همیشه و همواره نیاز به حمایت دارند. اکنون خانواده محمد جراحی تحت عناوین متفاوت اذیت و ازار میشوند. شکنجه خانواده و خود محمد جراحی فورا باید متوقف شود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.