دکتر عباس توفیق: در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق

چهارشنبه, ۸ام شهریور, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

دکتر عباس توفیق

سایت ملیون ایران: شواهد و اسناد منتشر شده در باره کودتای ۲۸ مرداد دیگر تردیدی باقی نگذاشته اند که کودتای ۲۸ مرداد توسط آمریکا و انگلیس طراحی شده و با همکاری دربار و روحانیت ارتجاعی به اجرا در آمده است. میدانیم که آخرین سندهایی که توسط سازمان جاسوسی آمریکا در این مورد انتشار یافته همکاری نزدیک ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی با کودتا و دربار را روشن تر کرده است. مشکل میتوان کسانی را که نمیخواهند واقعیات را ببینند و به اسناد توجهی ندارند و هر روز هم به دستاویز جدیدی متوسل میشوند تا نظرات نادرست خود را تغییر ندهند، قانع کرد. پژوهش دکتر عباس توفیق در این زمینه به این جهت بار دیگر انتشار می یابد.

برای مطالعه نوشته دکتر عباس توفیق

“در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق”

لطفا اینجا کلیک کنید

*******


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.