تخریب یادواره دکتر مصدق در قله دماوند توسط افراد ناشناس

چهارشنبه, ۱۹ام مهر, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

یادمان دکتر محمد مصدق را شکستند!
یادمان دکترمحمد مصدق درقله دماوند کــه مــدت زیادى ازنصب آن نمى گذشــت، به وســیله عواملى ناشناس که به نظر مىرسد وابسته به گروههاى افراطى باشــند، تخریب شــد. درفیلم هایى که درفضاى مجازى منتشــرشده، هویت تخریب کنندگان نامشخص است اما از اقدام خود فیلمبردارى کرده اند!
بهار ۱۸ مهر ۹۶


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. یادواره دکتر مصدق را بر قله دماوند تخریب کردند. البته یاد دکتر مصدق بر قله دنا هم را می توان تخریب کرد. بر قله اورست هم می توان تخریب کرد. ولی نام و یاد پر شکوه دکتر مصدق بر یک قله را نمی توان تخریب کرد ! و آن قله ، قلهء تاریخ است