“امام زمان”های روانی

پنجشنبه, 16ام آذر, 1396
اندازه قلم متن

• ادعای امامت، پیامبری و رهبری سیاسی عمری به اندازۀ عمرِ بیماری‌های اسکیزوفرنی، دوقطبی و صرع گیجگاهی دارد. وجود اختلال‌ها وبیماری‌های روانی و عصبی در میان برخی از پیامبران ادیان ابراهیمی و جانشین‌هایشان، و رهبران برخی دیگر ازادیان و مذاهب، و در میان رهبران سیاسی نیز مطرح شده است.

۱

ادعای امام زمان بودن و شدن، و یا ارتباط با امام زمان داشتن در حکومت اسلامی شیوع بیشتری یافته است. نه فقط درایران و کشورهای شیعه خیز، حتی درمیدان التحریر قاهره هم امام زمان ظهورکرد. (۱). چنین ادعاهائی تازگی ندارند، این نوع ادعاها عمری به اندازۀ عمرِ بیماری‌های روانی اسکیزوفرنی (روان پارگی – روان گسیختگی یا گسیختگی فکر و اندیشه)، دوقطبی (شیدائی- افسردگی) و صرع گیجگاهی و برخی دیگراز بیماری‌ها و اختلال‌های روانی و عصبی دارند. وجود این دست از بیماری‌ها دربرخی از پیامبران ادیان ابراهیمی و جانشینان آنان، و رهبران برخی دیگر ازادیان و مذاهب، و همچنین در میان رهبران سیاسی درجهان نیزمطرح شده است. (۲) ادعای امامت، پیامبری و رهبری سیاسی بودن و شدن، نوعی توهم و هذیان وازنشانه‌های بارزبیماری‌های روانی و عصبی، وحاد شدن این نوع بیماری‌ها ست. اسکیزوفرنی، به ویژه نوع پارانوئید آن از جمله بیماری‌هایی است که می‌تواند موجب توهم خود بزرگ‌بینی، بزرگ منشی و هذیان‌گویی فرد بیماردرمورد موقعیت و جایگاه خویش شود. اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی به ویژه سرخوشی‌ها و شیدائی‌هایش، و برخی اختلال‌های شخصیتی از جمله بیماری‌ها و اختلال‌های روانی‌اند که سبب بروزهذیان‌های بزرگ‌منشی و خود بزرگ پنداری می‌شوند. در این میان برخی از روانشناسان اختلال دو قطبی را شایع‌ترین علت این نوع توهم‌ها وهذیان‌ها می‌دانند، افراد مبتلا به این بیماری در فازمانیا (فازِسرخوشی و شیدائی) چنین ادعاهایی می‌کنند. دراین دست بیماری‌ها گاه اختلال رفتاری دیده نمی‌شود و ممکن است اطرافیان بیمار متوجه نشانه‌های بیماری فرد مبتلا نشوند.

شخصیت ضد اجتماعی (آنتی سوشیال) نیز که در زمره اختلال‌های شخصیتی ست، بیماری دیگری است که نشانه توهم و هذیان در بیمار وجود ندارد اما بیمارچنان چهره سازی ونقش بازی می‌کند که هرنقش و دروغی را به راحتی قابل‌ باور جلوه می‌دهد. برخی از روانشناسان و روانپزشکان براین نظرند که ادعای امامت و پیامبری دراین نوع ازاختلال شخصیت‌ها ضعیف‌تر از بیماری‌هایی مثل اسکیزوفرنی و دوقطبی ست، اما احتمال بروز آن را رد نمی‌کنند.

نخستین احتمال برای هر روانشناس و روانپزشک در برخورد با فردی که ادعای امامت، پیامبری و رهبریت سیاسی می‌کند، ابتلای فرد به اختلال و بیماری روانی و عصبی است مگر خلاف آن اثبات شود.

درجوامع دمکراتیک و سکولاراین دست بیماران را بستری و تحت مراقبت و درمان قرار می‌دهند. در کشورهای اسلامی اما روش دیگری به کار برده می‌شود. برای نمونه حکومت اسلامی به جای بستری کردن وتلاش برای مداوای افرادی که ادعای امامت و امام زمانی دارند، به زندانی کردن و اعدام آنان روی آورده است. (۳)

ادعاهای متوهمانه (بینائی و شنوائی) و هذیانی درکشور‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های دینی- مذهبی، سیاسی وفرهنگی آن جامعه، نمود‌های مرتبط با همان ویژگی‌ها را به خود می‌گیرد. بیماران خود را درنقش و جایگاه شخصیت‌های معروف یا بزرگی که دردین و مذهب، یا درعرصه سیاست و فرهنگ‌شان مطرح‌اند و موضوعیت دارند، تصور می‌کنند.

در ایران، به ویژه پس از قدرت نشینیِ روحانیون و آخوندها شاهد ظهور مدعیان امامت، به ویژه امام زمان بوده وهستیم، در مراکز و بیمارستان‌های روانی نمونه‌های کوروش و نادرشاه و رضا شاه نیز داشته‌ایم. در کشور‌های اروپایی و امریکائی مدعی مسیح بودن و شدن، بیش از سایرادعاهاست. (۴) این امردرحوزه سیاست هم وجود دارد، پادشاهان متعدد، ناپلئون، هیتلر، موسولینی، استالین و ژنرال لی بودن و شدن در میان بیماران روانی و عصبی دیده شده است. ادعای شیطان بودن و شدن هم گزارش شده است. در ایران با توجه به جّو مذهبی موجود ادعا‌ها بیشترمذهبی و امام زمانی شده‌اند.

روانشناسان و روانپزشکان تاکید می‌کنند چنین ادعاهایی قبل ازهرچیز می‌باید نشانه بیماری روانی و عصبی فرد تلقی شود مگرعکس آن توسط کارشناسان اثبات شود. صدورهرگونه حکم قضائی برای این افراد منوط به اظهار‌نظر کارشناسی روانشناسان، روان‌پزشکان و سازمان‌های پزشکی قانونی است و مراجع قضائی نمی‌باید بدون نظر کارشناسانه حکم صادر کنند. پس از معاینات مختلف روانشناسی وروانپزشکی ست که مشخص می‌شود شخص ادعا کننده بیماراست یا یک عوامفریب و شارلاتان و شیاد.

۲

ادعای امامت، پیامبری و رهبری سیاسی را بخش‌هائی از مردم باورمی کنند. چنین ادعاهائی مورد قبول و پذیرش تعدادی ازافراد یا امت و ملت قرار می‌گیرند، وجماعت به سرعت به پیروان مدعیان بَدَل می‌شوند. برای نمونه مرد ۴۱ ساله‌ای که در قم ادعای امامت کرد و اعدام شد، امامت‌اش را ۲۱ مرد و ۲۹ زن باور کرده و پیرو و مرید وی شده بودند. باور به رسالت مذهبی و سیاسی این دست بیماران روانی از سوی مردم را بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان خطرناک تراز ادعای بیماران دانسته‌اند. در بروزچنین پدیده‌ای عده‌ای قدرت تاثیر گذاری این بیماران را مطرح می‌کنند اما ناآگاهی و عدم توانائی درک و فهم، و تجزیه و تحلیل مسائل از سوی دنباله روان و پیروان این بیماران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این که آیا مریدان و پیروان این افراد نیز مبتلا به اختلال و بیماری روانی و عصبی‌اند موضوعی مطرح و مورد بحث است.

بحث و موضوع توده روانشناختی، یعنی توده‌ای تلقین پذیر و منفعل را نیز می‌باید در نظر داشت. مذهب و پاره‌ای از بیماری‌های روانی و عصبی در” محو شدن شخصیت خودآگاه، تفوق یافتن ماهیت ناخودآگاه، هدایت شدن افکار و احساسات توسط تلقین و سرایت به سمتی واحد و تمایل به عملی کردنِ نظریات تلقین شده در کوتاهترین زمان” نقش داشته و دارند. شخصیت تلقین پذیربه ویژه هنگام که شخصیت‌اش با اختلال‌های دیگردرآمیزد بدون اراده فکر و عمل می‌کند. چنین فردی غرق دراحساساتی گری، تحقق همه‌ی آرزوها و آمال‌ها و خواست های‌اش را در تلقین‌ها و پیام‌های شخصیتی که درآن ذوب شده‌است، می‌جوید.

****

منابع و توضیح:
۱- امام زمان در میدان التحریرقاهره-مصر
https://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadID=425072
فردی که ادعا می‌کند فرزند امام زمان است
http://aftabnews.ir/vdcgtn9q3ak9xq4.rpra.html
۲- تنی چند از مورّخان عرب، روس و اروپائی نوشته‌اند که حضرت محمد مبتلا به بیماری صرع گیجگاهی بود. صرع گیجگاهی (تامپورال) یا پسیکوموتور به اشکال مختلف کلینیکی بروز می‌کند. نوعی ازآن با تشنج همراه نیست اما بیمار دچاراختلال‌های فکری می‌شود. بروز حالات رویائی دراین بیماران شایع است. احساس هائی نظیر خواب و رویا دیدن همراه با توهم‌های شنوائی و بینائی به بیماردست می‌دهد. پاره‌ای از بیماران دچاریک حالت فوق العاده مطبوع می‌شوند که برای چند ثانیه تا چند دقیقه همه چیز حالت استثنائی و مطبوع پیدا می‌کند. این بیماران قبل از بروز حمله، با بروزعلائمی متوجه می‌شوند صرع آن‌ها در راه است و بزودی شروع خواهد شد (حالت اوُرا).، و به دلیل اینکه سرو صدا و نورنشانه‌های بیماری آن‌ها را تشدید می‌کند به خلوت و تاریکی پناه می‌برند. (داستایوسکی نویسنده معروف روس نیز از این نوع صرع رنج می‌برد)

****

اسلام آئین زندگی، مخالف بی فکری / پاسخی به شبهات بی خدایان و سکولاریسم و افراد زندیق/ در باره بیماری حضرت محمد
http://anti-efsha.blogsky.com/1388/09/12/post-82/
Was Muhammad an Epileptic?
http://www.americanthinker.com/articles/2015/05/was_muhammad_an_epileptic_.html#ixzz50KQA13NX 
Muhammad and Temporal Lobe Epilepsy (TLE)
http://schnellmann.org/FaithFreedom_org_Muhammad_and_Temporal_Lobe_Epilepsy_TLE.pdf
http://www.americanthinker.com/articles/2015/05/was_muhammad_an_epileptic_.html
Did Prophet Muhammad (pbuh) Suffer From Epilepsy
https://www.youtube.com/watch?v=XOJgeNJeFgI
۳- یک مدعی امامت در قم اعدام شد.
https://www.radiofarda.com/a/f2_Iran_Qom_capital_punishment/477860.html
آیا کسانی که ادعای ملاقات با امام زمان (عج) را دارند، همگی دروغگو هستند؟
http://www.soalcity.ir/node/571
۴- با ۵ مردی که ادعای عیسی مسیح بودن می‌کردند، آشنا شوید.
https://af.sputniknews.com/world/201707191531392

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.