بهرام مشیری: شما چگونه میتوانید دکتر مصدق را از دل ملت ایران بیرون کنید، و اعتبار تاریخی را از او بگیرید؟

یکشنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

بهرام مشیری: این عکس رو در واقع بنده اینجا گذاشتم، تا بچه هایِ ایران بدانند که روزگاری وطنِ ما، وطن پَرَستان داشته، ایراندوستان داشته، مملکتِ ما پارلمان داشته است، و قانون داشته است، و مردانِ فداکارِ بزرگ داشته است، و کِسانی بوده اند که جستجوگرِ منافعِ خویش به‌ هیچ وجه من الوجوه نبودند، و یکسَرِه عمر خود رو در راهِ این وطنِ عزیز و گرامی، گذاشته اند. این عکس Symbolize میکند، و این مَرد Symbolize میکند، کسی که در واقع بزرگترین افتخارات رو نصیب ایران کرد، با بیرون کردنِ انگلیس ها از ایران، و ملّی کردنِ صنعتِ نفت، و ملی کردن شَرفِ ایرانی، و ملی کردنِ غرورِ ایرانی.

بنابراین من مطمئن ام، و هیچگونه تردیدی ندارم، که مردی که ما در باب اش صحبت میکنیم امروز، و دیوارِ منزلِش خراب است، یعنی احمدآباد، و اونجا کنامِ روبایان شده است، و سَگان و گرگان، و مُرَتّب اخبارِ خرابی یه این دیوار میرسد، و این دولت، تا بُنِ دندان از همۀ وطندوستان مُنزَجِر و متنفر است، و طاقتِ شنیدنِ نامِ این مرد رو ندارد، و دیگر وطن پرستان و وطندوستان ایرانزمین [را]، [پس] کوچکترین توجهی نخواهد کرد. اما نمی شود یک خدمتکار رو، شما چگونه میتوانید فردوسی رو از دِلِ ملتِ ایران بیرون کنید؟ چگونه میتوانید فرض کنید شخصیتی مثلِ بابکِ خرمدین رو، اعتبارِ تاریخی اش رو از او بگیرد؟ چنین چیزی مُیَسّر نیست. به همین وجه هم نمیشود کسی مثلِ میرزا تقی خانِ امیرکبیر، و دکتر محمدِ مصدق رو تحقیر کرد. هر کسی وارِدِ این میدان شده؛ آبرو ریخته از میدان بیرون رفته. من اسم نمی بَرَم، ولی در همین چند سالِ اخیر، هر کسی وارِدِ این میدان شُد؛ بی حیثیتِ بی حیثیت از میدان بیرون رفت.

به جهتِ اینکه، عرض کنم که موضوع فقط یک فَرد نیست، قضیۀ در واقع “ایران” و “ایرانیَّت است، و منافِعِ ملّی بوده است، و غرورِ ملی بوده است، و قضایایِ بیشتر از این. و اینکه یک کِسی در میانِ ما پای به این دنیا گذاشته است، که شُهرَتِ او، و بزرگواری او از مرزهایِ ایران فراتر رفته. و در واقع به صورتِ قائِدِ اعظَمِ منطقه، در مبارزه با امپریالیسمِ انگلیس دَرآمده است. و خیلی چیزهایِ دیگر، بسیار چیزهایِ دیگر که من اینجا حالا نمیخوام [بگم]. بنابراین، نه اینکه بنده مصدقی ام -به وجهی که شما فکر میکنید-، نـــه، ما چاره ای نداریم جز وطن دوستی، چاره ای نداریم جز اینکه توجه [کنیم] به وضعیتِ ملت، و منافعِ ملت، و حاکمیتِ ملت. بنابراین تنها شخصی که بنده سراغ کردم، که این ارزش ها رو نمایندگی میکند، همین مرد بزرگی ست که عکسِش اینجا هست، و خُب بعضی [از] شما دوست ندارید. من خیلی خیلی متأسفم که شما دوست ندارید، ای کاش دوست می داشتید؛ دنیای بهتری را کشف می کردید.
از: بالاترین


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.