کمپین رفراندوم آزاد، زیر نظر مجامع بین المللی برای اری یا نه به جمهوری اسلامی، از میتینگ ۱۴ اسفند پشتیبانی می کند

پنج شنبه, ۳ام اسفند, ۱۳۹۶
اندازه قلم متن

متن اعلامیه ی کمپین به شرح زیر است:

هم میهنان گرامی.
شرایط اجتماعی،سیاسی،اقتصادی کشور چنان در بحران و بن بست فرو رفته است که مردم به تنگ امده راهی جز ادامه ی اعتراضات مدنی علیه وضع موجود ندارند.

رهبران حکومت از رییس دولت و رهبر حکومت، اعتراف می کنند که مردم حق دارند که انتقاد و اعتراض می کنند و حتا رییس جمهور پیشین انها که بنا به اعتراف صریح رهبر حکومت،نظرش از نظر رفسنجانی ،به او نزدیک تر بود، خواهان تغییر رییس قوه ی قضاییه و اصلاح بیت رهبر و انتخابات زودرس ریاست جمهوری و مجلس،البته به شرط عدم مهندسی توسط شورای نگهبان و سپاه شده است.

اما نیک می دانیم که این اعتراف ها و عذر خواهی ها و پیشنهاد ها راه به جایی نخواهد برد. برای این که نهاد نظامی-امنیتی حاکم، طی ۲۰ سال گذشته اجازه ی هیچ اصلاحی نداده و نمی دهد و اخرین اقدام انها کشته و زخمی کردن،چند تن از دراویش مظلوم بوده است.

بر همین اساس و در حالی که حتا رهبران حکومت،از انجام هر نوع اصلاح درمانده هستند و صرفا به گفتار درمانی رو اورده اند،تنها راه نجات ملک و ملت را در به میدان امدن طبقه ی متوسط شهری و نهاد های مدنی و پیوند با طبقه ی محروم و ستمدیده ی فرو دست ،می دانیم.

از این رو کمپین رفراندوم ازاد با پشتوانه ی دهها هزار تن از شهروندانی که طی دو هفته از شکل گیری ان و به ویژه با انتشار نامه ی ۱۵ تن از شخصیت های سیاسی،حقوق بشری و هنری برای برگزاری رفراندوم ازاد،مورد حمایت قرار گرفت، اعلام می کند که از میتینگ و تظاهرات مسالمت امیز و مدنی در روز ۱۴ اسفند، پشتیبانی می کند و خواهان حضور همه جانبه و ملی در این تظاهرات سراسری و تضمین امنیت ان از سوی دولت روحانی که مدعی حقوق شهروندی است می باشد. جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه و عیاران کمپین معیشت از این دعوت به اتحاد وحضور تاریخی همه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی وحقوق بشر استقبال نموده واز همه نیروها وکادر هایش می خواهد که به نحو مقتصی و با کلیه امکانات از این دمونتراسیون، گردهمایی وراهپیمایی پشتیبانی نموده، همچنین از همه آزادی خواهان، دادخواهان، کارگران ومعلمان ، بازنشستگان، مال باخته گان ، زنان سرپرست خانوار وخانه دار، زنان و دختران تحت ستم ایران ، دانشجویان، کاسبان خرده پا ، وسایر مزدبگیران و بیکاران و فارغ اتحصیلان، می خواهیم با این موج مردمی که از سوی ستم دیده گان دادخواه ایران برخاسته است، همراهی کنند. همچنین همه اقشار دموکراسی خواه و مخالف حکومت می توانند ، این فرصت را مغتنم دانسته واین حضور را به یک رفراندوم خیابانی ومیدانی بر علیه حکومت درمانده وغیر دموکراتیک کنونی تبدیل نموده، با کمترین هزینه، را ه گذر از نظام ولایت فقیه را به همت حضور ملیونی باز کنیم. تاریخ را رقم زده و به سوی آینده دموکراتیک ایران آباد وآزاد حرکت کنیم. برقرار باد پرچم اتحاد وهمکاری همه سندیکاها، شوراها وکمیته های کارگری ، کمیته های اعتصاب کارخانجات وشرکتها ،کانون ها وشوراهای صنفی معلمان، اتحادیه های دهقانی وکارگری در شهرستان ها ، صندوق های اعتصاب ، شوراهای دموکراسی خواهان، شوراهای همبستگی وهماهنگی و احزاب وسازمان ها واتحاد های کارگری ، دگر اندیش، دموکراتیک وازادی خواه در روز چهاردهم اسفند ۱۳۹۶ . کمیته مرکزی جنبش همبستگی و شورای رهبری کادر های عیاران معیشت.

https://t.me/khabargar


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید