پروین باوفا: “سرود همبستگی” شعر، آهنگ ، نقاشیها، ویدیوگرافی:

پنجشنبه, ۹ام فروردین, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن


پروین باوفا

شعر، آهنگ: ۱۹۹۰

اجرا: پوران آزاد و سارو
نقاشی،ویدیوگرافی: پروین باوفا ۲۰۱۵
دومین پروداکشن
سرود همبستگی
تو بشنو این سلام ما .. سلام همبستگی
تو بشنو این پیام ما .. پیام پیوستگی
تو بشنو این کلام ما .. کلام وارستگی
*****
بیا که هم صدا شویم زمن جدا و ما شویم
که یکسره رها شویم چون موجی بسوی ایران
بیا که همزبان شویم قوای بیکران شویم
که یکسره روان شویم چون موجی بسوی ایران
*****
تو بشنو این صدای .. ما صدای آزادگی
تو بشنو این ندای .. ما ندای فرزانگی
تو بشنو این نوای .. ما نوای سازندگی
بیا که هم صدا شویم زمن جدا و ما شویم
که یکسره رها شویم چون موجی بسوی ایران
بیا که همزبان شویم قوای بیکران شویم
که یکسره روان شویم چون موجی بسوی ایران
*****
همبستگی .. پیوستگی .. وارستگی
کند رها من و تو را .. ز دام ننگ و بندگی
آزادگی .. فرزانگی .. سازندگی
دهد جدا من و تو را دوام و پایندگی
*****
بیا که هم صدا شویم زمن جدا و ما شویم
که یکسره رها شویم چون موجی بسوی ایران
بیا که همزبان شویم قوای بیکران شویم
که یکسره روان شویم چون موجی بسوی ایران

از: احترام آزادی


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.