فیلم: این یک داستان تلخ و واقعی از زبان استاد دانشگاه صنعتی شریف است!

یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

سخنرانی دکتر مهدی گلشنی استاد دانشگاه شریف که در این بین باجبار بازنشسته شد. استادی که بازنشستگی اش خسارتی جبران ناپذیر برای دانشگاه شریف است.
لطفا برای تمام دوستان و گروههایتان نشر دهید! دانشگاه صنعتی شریف

@Top_p


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.