فراخوان به حمایت از بازداشتی های تجمع مسالمت آمیز کارگران هفت تپه

جمعه, 2ام آذر, 1397
اندازه قلم متن

کارگران هفت تپه، کارگران و تشکلات مستقل کارگری ایران و جهان!

همانگونه که مطلعید امروز سه تن دیگر از کارگران بازداشتی در تجمعات اعتراضی، قانونی و مسالمت آمیز کارگران هفت تپه به قید کفالت آزاد شدند اما هنوز یکی از نمایندگان کارگری، آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان که در تجمع کارگران و در میان صفوف مردم و خانواده های کارگران حضور داشته در بازداشت هستند.

ما متذکر میشویم که اعتصاب، تجمع، اعتراض و تشکل یابی از حقوق بدیهی، قانونی و انسانی کارگران است و این موارد، هم در قانون اساسی تضمین شده است و هم در قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی ایران متعهد به رعایت آن است.

دولت ایران که خود عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله به این سازمان گزارشاتی در باب سرکوب کارگران و فعالین کارگری میدهد به خوبی میداند که مطابق مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار باید از کارگرانی که دست به ایجاد تشکلات مستقل میزند حمایت کند نه اینکه آنها را زندانی و تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ضمن همراهی کامل با اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه تا کسب دستمزدها و سایر مطالبات معوقه و خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی، از همه ی کارگران در هفت تپه، کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران، رسانه ها و نهادهای بین المللی کارگری میخواهد که برای اجرای فوری و بی قید و شرط منع تعقیب قضایی و مختومه کردن کامل پرونده هایی که برای کارگرانی که در روزهای اخیر آزاد شده اند، همچنین به طور جد و با تمام توان برای آزادی همکارمان، اسماعیل بخشی و نیز خانم سپیده قلیان که برای همدلی با ما کارگران بازداشت شده است، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
جمعه۲ اذر ۹۷

منبع: کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.