سخنان نغز سران حکومت! ذات سران حکومت ولایت فقیه با دروغ سرشته است!

سه شنبه, 23ام مهر, 1398
اندازه قلم متن

mehrasa

افرادی که مسئولیّت اداره کشوری را به عهده می‌گیرند اگر از دانائی نزدیک به کمال و شعور ذاتی و آداب و رسوم کشور داری بی بهره باشند، بی تردید آن کشور روز به روز به سوی قهقرا و گدائی و حتا نابودی خواهد دوید. بدبختانه کشور ایران اکنون در زمره چنین جهنم هائی قرار دارد.
درمیان سران حکومت اسلامی از رأس تا قاعده به میزان ۹۰٪‌شان احمقانی هستند با نشان واقعی و مسلم و غیر قابل انکار؛ ضمن اینکه بلاهتشان را در کار کرد و رفتارشان به ما می‌نمایانند؛ این ضعف شخصیّت را از اعمال و رفتار و به ویژه سخن گفتن‌هایشان نیز به خوبی و روشنی می‌توان دریافت. سخنانی که می‌گویند و جراید درون ایران – که اغلب در عین حال وابسته‌ی کامل به نظامند – این شکر خوردنها را بازگو می‌کنند موجب سرافکندگی است. جالب است گردانندگان جراید و صاحبان روزی نامه با علم به اینکه می‌دانند که بازگوئی این گونه سخنان بی آبروئی و حماقت گویندگانش را برملا کرده و به معرض تماشا می‌گذارد، از انعکاس این بلاهتها ابائی ندارند.

پی بردن به این مطلب مستلزم زحمت و اتلاف وقت زیادی نیست. کافی است هر روز صبح جراید منتشره در تهران را به صورت مستقیم و یا بر روی اینترنت مورد دقت و مطالعه قرار دهید تا به میزان درک و شعور سیاسی و اجتماعی سران حاکمیّت آگاه شوید و دریابید تا چه حد اینها از خرد معمول و درک بدیهیات محرومند.

در این میان رئیس سپاه پاسداران نظام از همه تندتر می‌دود و بلاهت خود را به حدی بیشتر می‌نمایاند. زیرا بیش از دیگران می‌خواهد خودنمائی کند و سخن بگوید. هر روز شما تصویر این اعجوبه عقل و کیاست را در روزنامه بویژه اطلاعات روزانه می‌بینید که رجزی جدید خوانده و حماقتی نو را نمایانده است.
۱- سرلشکر غلامعلی رشید، که گویا رشیدترین سردار سپاه پاسداران باشد، گفته است:
«از همه‌ی ظرفیتهای خود برای شکستن دشمن استفاده خواهیم کرد»

نحست اینکه این دشمن مورد اشاره کدام کشور است که شما توانائی درهم شکستن‌اش را دارید؟ البته دشمنی که بیش از چهل سال است خامنه‌ای تنها واژه‌اش را به کار می‌گیرد و از بردن نامش امتناع دارد. اگر منظور از دشمن کشور ایالات متحده امریکا است که باید پاسخ داد این همان کشوری است که در مدت یک هفته با بخشی کوچک از ارتشش عراق صدام حسین را سراسر تسخیر کرد و صدام به سوراخ موش پناه برد و سرانجام ملت سرنوشت دیکتاتور عراق را هم معین کرد. همان عراقی که ایران در هشت سال جنگ «با نعمت» مرتب از او شکست خورد!
دوم اینکه شما که مطلقاَ از پشتیبانی ملت محرومید و دستکم ۹۰٪ ملت ایران با شما دشمن‌اند، با چه امیدی قدم در این راه بی پایان و نا معلوم می‌گذارید؟ در هر جنگی که دولتها اسبابش را فراهم می‌کنند، اگر ملت مخالف باشد و دولت را حمایت نکند پیروزی محال است.

۲- رئیس قوه قضائیه فرموده است:
«ملت باید طعم عدالت را بچشند»
دستمریزاد قاضی القضات حکومت آخوندی! زیرا معنای سخن این است که ملت و مردم از برکت وجود شما و رؤسای گذشته در رأس کارهای قضای کشور، تا هم اکنون حتی طعم عدالت را نیز نچشیده است و نمی‌داند عدالت چیست و چگونه مزه و مزایائی دارد. این گفته را باید اقرار شما به گناه خود و دستگاهت به حساب آورد.

۳- سرلشکر سلامی رئیس سپاه پاسداران فرموده است:
«ظرفیّت انهدام رژیم صهیونیستی فراهم است. دشمنان دچار زوال برگشت ناپذیری شده‌اند. هم قدرت تهاجم داریم و هم توان مقاومت!»
می‌دانیم کشور اسرائیل با کمک تمام کشورهائی که از هیتلر متنفر بودند علیرغم مخالفت شدید اعراب، به وجود آمد و درست شد. یعنی ساختار جهانی دارد. البته نخستین کشوری که همان روزهای نخست آن را شناخت کشور اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بود. پس جهان اجازه نخواهد داد لافزنان به چنین کاری یعنی نابودی اسرائیل دست زنند. خوب بفرمائید این ظرفیّت انهدام چگونه و در کجاست؟
۴- همین فرمانده در جائی دیگر فرموده است:
«در گام دوم اسرائیل باید از نقشه حذف شود!!»
آخر این فریبکاران تاکی از نقشه حذف اسرائیل سخن می‌گویند؟ این دیگر اظهار نظر نام ندارد؛ این بیان یک تفکر احمقانه و نقشه ابلهانه است و نشان نابخردی!
کشوری را که در سازمان ملل نماینده دارد و حتا نیمی از اعراب نیز آن را به رسمیّت شناخته‌اند، به چه راهی می‌خواهید از نقشه جغرافی پاکش کنید؟
صدام حسین نیز دچار چنین اشتباهی شد و چنین غلطی کرد و به قصد تسخیر کویت با لشکریانش به آن کشور حمله کرد. اما دیدیم که فضای بین المللی بیش از یک هفته به او مهلت نداد و با خفت و خواری از کویت بیرونش راند و فقط میوه خجلت و خفت را چید.
بنابراین آقای سردار نابخرد خود پسند! مطمئن باش که کشور اسرائیل را همان کشورهائی که به وجودش آوردند، نخواهند گذاشت از بین برود؛ و اگر شما نیروی مبارزه با اسرائیل را هم داشته باشید – که ندارید – او حامیانی دارد که به موقع شما را خجلت زده و بی آبرو سازند.

۵- از همه مزخرفتر گفته‌ی آقای جهانگیری معاون رئیس مجلس است که اظهار لحیه فرموده:
«اربعین منظومه بزرگ فکری برای مردم است»
آیا شما از این جمله چیزی دهان گیر و قابل قبول دستگیرتان می‌شود؟ اصولاً منظور گوینده را درک و حس و دریافت می‌فرمائید؟ اربعین روزی است شبیه به تمام دیگر روزهای سال که شما شیعیان پس از حدود ۱۴ قرن هنوز چهلمِ روز دهم محرم را مذبوحانه به عزا می‌نشینید و کسی به شما حتا به بزرگانتان و به عمامه بیست متری‌هایتان نگفته است که چهله تنها یک بار است و آن هم پس از روز مرگ طرف. اما شما پس از سیزده قرن هنوز چهله برای سالمرگ می‌گیرید که نشان کامل نادانی است! باور بفرمائید هر سال چهله گرفتن شما شیعیان نشان نادانی مطلقتان است از مسیر و روش زندگی دیگر مردمان!
فزون براین، اربعین چه ربطی به مردمان دارد که معاون ریاست جمهوری می‌فرمایند: منظومه بزرگ فکری برای مردمان است. و این سخن به واقع یعنی برای تمام مردمان کره زمین. آیا به این فرد نباید گفت ناقص العقل؟ منظورشان از منظومه چیست؟

۶- علم الهدا امام جمعه مشهد که مانند دیگر هم کسوتانش اسهال کلام دارد و بسیار چرند می‌بافد گفته است:
«باید حاکمیت ولایت را در کره زمین تثبیت کنیم / گفتمان ما بشر را از تمام مفاسد دموکراسی نجات می‌دهد»
نفرین بر ساق پای کسی که برای نخستین بار این واژه «گفتمان» را وارد زبان فارسی کرد. زیرا چیزی به صورت پسوند «مان» در گفتار فارسی نیست و این پسوند از فرانسه زبانهاست مانند راندمان و غیره… اما شوربختانامروز شده است ورد زبان هر باسواد و حتا بی سوادی و واژه ئی شده است عادی در نوشتار و گفتار ایرانیانی که معنای درست آن را نیز نمی‌دانند. اما باید از علم الهدا پرسید گفتمان یعنی چه و آیا کلمه گفتمان به نظر شما منظور ذات دین اسلام و مذهب ناحق شیعه است؟ به نظر ایشان گفتمان چیزی است که می‌تواند به جای دین و مذهب رایج شود و میان مردم پراکنده گردد. اما بخش مهم بلاهت این آخوند به تمام معنی ابله در این جمله است که
«… گفتمان ما بشر را از تمام مفاسد دموکراسی نجات می‌دهد»
به نظر این امام جمعه‌ی نابخرد، دموکراسی پر از مفاسد است و باید به هرگونه که ممکن است از ورودش به خاک کشور ایران جلوگیری کرد. البته این ابله می‌داند که دموکراسی با فلسفه دین مغایر است و نمی‌توان هم با شعائر دین روش زندگی را پی گرفت و ادامه داد و هم در کشور نظام دموکراسی برقرار کرد. دین آئین تعقد و تعبد و تسلط است و بی تردید با نظام مردمسالاری فاصله ئی نجومی دارد. این یکی را آخوند می‌داند. چون هم درون خویش را می‌شناسد و هم نظامهای مردمسالار را دیده است و آنچه را که در مغز او و دیگر عمامه داران نیز می‌گذرد به خوبی می‌شناسد. او می‌داند دین اسلام بویژه شاخه ناخلفش شیعه از نامش پیدا است که آئین تسلیم محض است. تسلیم به دستورهای آسمانی که سراسر خدعه و نیرنگ و فریب است.

۷- سرلشکر سلیمانی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب بدبختی ایران گفته است:
«سپاه پاسداران، هَیمنه‌ی ارتش امریکا را شکست»
حقا که پز دادن و لاف زنی از ویژگی‌های سران اسلامی از سویل و نظامی است و در این راه گوی سبقت را از همگان ربوده‌اند. آن دروغها و لافزنی هائی که در روزنامه اطلاعات هر روز درج است، اگر حقیقت داشت می‌باید کشور اکنون دستکم در حد فرانسه می‌بود. اما باید با خجلت اقرار کرد مملکت فنا شده است…
روسیه چه اکنون و چه در زمان اتحاد جماهیر شوروی می‌داند و می‌دانست که امریکا ابر قدرت است. زیرا دستکم ۲۰٪ پول دنیا در ایالات متحد است و همین باعث قدرت و هیمنه او شده است. چون در سایه همین پول به اسلحه هائی دست یافته و مخفی نگه داشته که اگر روزی و روزگاری جدی به کارشان گیرد، زمین از موجود زنده تهی خواهد شد.
‌ای کاش این فضلا بیش از این اظهار علم و فضل نمی‌کردند و دانائی خود را به خاص و عام نشان نمی‌دادند.

دکتر محمد علی مهرآسا

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.