کانون سینماگران ایران در تبعید: فلاکت و درماندگیِ جمهوری اسلامی

دوشنبه, ۷ام بهمن, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

فلاکت و درماندگیِ جمهوری اسلامی

پس از چهل سال سلطۀ پلید حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ما، اکنون دیگر نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای اکثر مردم جهان نیز تردیدی به­جا نمانده است که این رژیم پای بر لب گور دارد و تاوان همه تبهکاری های خود را باید پس بدهد.

از آغاز، عوامل این رژیم ارتجاعی با به آتش کشیدن سینما رکس آبادان سیاست های جنایتکارانه خود را پایه گذاشتند، و ادامه دادند تا امروزکه، با آخرین جنایت عظیم خود ۱۷۶ انسان بی دفاع را در آسمان تهران با شلیک دو موشک به هواپیمای اوکرائینی به کام مرگ کشیدند.

سیاهه نابکاریها و جنایتهای این رژیم بسی بلندتر از آن است که در ااین بیانیه کوتاه بگنجد و شرایط دوزخی ایجاد شده توسط آن در جامعه ما و برخی کشورهای پیرامونی چنان دردناک و غیرانسانی ست که تنها در ذهنیت بیمار سردمداران این رژیم امری عادی جلوه میکند.

تنها اشارۀ فشرده به کشتارهای وحشیانه در گنبد و کردستان و بسیاری از دیگر نقاط جامعه ما، اعدام زندانیان سیاسی در دهه شوم شصت، کشتار نزدیک به یک میلیون از جوانان ایران و عراق در جنگ ۸ ساله، کشتار مردم ایران در خیزشهای حاشیه شهرها پس از جنگ، و سرکوب و کشتار در جریان خیزش دانشجویان سال ۱۳۷۸، کشتار در اعتراضات سال ۱۳۸۸، سرکوب و کشتار در اعتراضات و خیزش سال ۱۳۹۶، و کشتن بیش از ۱۵۰۰ نفر و زندانی کردن بیش از هفت هزار نفر در  خیزش سال ۱۳۹۸، نشانه درنده خوئی و صفتهای پلید دیگری ست که در فرهنگها، کلمه مناسب برایشان پیدا نمی شود.

افزون بر این، بی حقوقی مردم ایران در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی و حتی در درون خانه، بی حقوقی همه جانبه زنان، کارگران، دانشجویان و ملیت های زیر ستم، ستم بر کودکان کار در خانه و خیابان، پر کردن زندان ها از مردمی که به دنبال یک زندگی انسانی هستند، همه و همه، تنها اشاره کوچکی به کارنامۀ تباه این حاکمیت اسلام درمانده و نابکار جهان ما ست.

جمهوری اسلامی افزون بر تلخ کردن زندگی به کام مردم ایران، در کشورهای دیگر همچون عراق و سوریه و لبنان نیز جنایات بسیاری مرتکب شده و شر حاکمیت ایادی خود را بر این جوامع نیز گسترش داده است.

اکنون بیگاه نیست که توده های میلیونی مردم ناخشنود از این سلطه، در همه این کشورها علیه این شر منحوس به پا خاسته اند و زندگی انسانی و حق حیات و ادارۀ مردمی و از پائین را برای زندگی خود طلب میکنند.

جمهوری اسلامی به ویژه با اتخاذ سیاست اتمی ضد مردمی خود: با ریاکاری و پنهان کاری، در سطح داخلی و خارجی، راه را برای تحریمهای سخت اقتصادی و سیاسی از سوی سلطه گران و تمامیت خواهان جهانی شرق و غرب بر گرده مردم ما هموار کرده است.

این رژیم پلید، جنایتکار و دزد دیگر امکان بقا ندارد. حرکت توده های ملیونی مردم معترض در برابر این حاکمیت نابکار، ناقوس مرگش را به صدا در آورده است.

کانون سینماگران ایران در تبعید، همراه و همصدا با مردم اسیرِ این حاکمیت ارتجاعی، و بنا بر منشور خود در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و خلق هنری، می کوشد ندای آزادیخواهی مردم ایران و منطقه را به گوش دیگران برساند و از شرف و عزت یک زندگی انسانی دفاع کند.

کانون سینماگران ایران در تبعید

۲۴ ژانویه ۲۰۲۰


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.