«امرداد و خاطرات همراه این ماه»

جمعه, 17ام مرداد, 1399
اندازه قلم متن

امرداد، ماه تحول و دگرگونی‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تاریخ معاصروطنمان بشمار آمده و پیشینه‌ا ی آموزنده و کم نظیررا برای ایرانیان همراه داشته و نماد بیداری این جامعه پویا اما صبور دراین منطقه و جهان می‌باشد.

از مشروطیت تا سقوط قاجار، حکومت پهلوی اول که تحولی غیرقابل انکار را در تمامی زمینه‌های اجتماعی باعث شد و بالاخره ماجراهای ماندگار، اثرگذار و ارزنده‌ی حکومت شادروان دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ ملت ایران و آغاز و انجام حکومت ملی و تا امروز…

مناسب به نظر میرسد از منظری دیگر وضعیت فعلی که ره آورد یکصد وچهارده سال تحمل مشکلات و مبارزه، سکوت، بی‌تفاوتی و حرکت آزادی خواهانه ایرانیان است با همه‌ی ابعاد مثبت و حواشی منفی آن، همچنین عوارض غیر قابل کتمان کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ وخدمات زیر بنائی پهلوی دوم و دست آوردهای تحول عمیق بهمن ۵۷ ودگر گونی های ۴ دهه بعد آن، با ادبیاتی دیگر تشریح ‌شود.

اگر بخواهیم تصویری از درون کشورمان داشته باشیم و خوانندگان منصفانه، برآمده از منافع ملی و شرایط پر غوغای منطقه، به آن بنگرند در این رابطه مخصوصا عوارض سر نگونی خاندان پهلوی واز همه مهمتر و تاسف بارتر: وضعیت فعلی حاکم بر کشورمان فارغ از عوارض هجوم کرونا ویروس و یا تحریم ها و ابعاد بسیار وسیع آن همراه با فساد گسترده و….می‌توان گفت:

عملکرد مجموعه‌ی نظام از زمانی که در پاریس مژده‌ی پیشرفت، توسعه، ترقی و از سویی آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی رفاه و ارامش و… پس از تغییر نظام سلطنتی بطور مکررداده شد

 تا ماجراهای مربوط به دوران نخست‌وزیری آقایان رجایی و موسوی، جنگ با عراق، ریاست جمهوری هشت ساله‌ی هر یک از رؤسای جمهور تاندانم کاری های نا بخشودنی دولت کارپرداز جناب روحانی با همه فراز و نشیب تا خروج امریکا از برجام، دخالت نهادهای غیر پاسخگو و بسیاری مشکلات در عجیب ترین و اگر اغراق نباشد مضحک ترین حالت ممکن، انهم در بعد بسیار کلان و اثر گذار اداره ملک و ملتی بدین گونه

ناتوانی مجموعه نظام فاقد نظم و برنامه به عبور ازمسائل پیش آمده با بینشی یکسویه در کمال «ناتوانی سیاسی و تکنیکی»

 استفاده نا معقول از تریبونهای متعدد در اختیار «بتصور واهی خود» با تبلیغات غیر واقعی و شعارگونه که تدریجا گویا به رسانه های دگر اندیشان نیز تسری یافته است ؟ ونوعی تعمد در سر فرو بردن بزیر برف نیامده در تابستان…

کارنامه‌ی دورها ی ۱۰ گانه مجلس منتصب با همین ابعاد و حضور ۱۰ ساله‌ی هر یک از مسئولین قوه‌ی قضائیه و مدیریت‌های منصوب بر صدا و سیما، و سایر نهادها

 فراز و نشیب های ۴۰ ساله اخیر که طی این مدت افراد بسیاری بر مصادر امور ملک و ملت تکیه زده‌اند، با همه‌ی درآمدهای ارضی، ارزی و سماوی و کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌های عمرانی مختلف مدون جهت دار و….

بدون تردید جملگی حاصل عملکرد اتاق فکر تکنوکرات‌ها و مشاورین ریز و درشت، خودی و غیر خودی اجیر شده میباشد که استمرار حکومت با وضعیت فعلی «مخصوصا نابودی ارزش پول رایج بعنوان ریشه و عامل اصلی بر باد رفتن صداقت و ایمان مردمان » رادر پی داشته است.

هزاران « باصطلاح » وزیر، وکیل، مدیر، استاندار، فرماندار و دیگر مقاماتی که با داشتن اندک تجارب و شرایط احراز لازم، یا بدون آن حسب رابطه از همه مهمتر نظارت، همکاری و یا کارشکنی و عدم دلسوزی میلیون‌ها ایرانی در قامت گروه‌ها و قوم‌های مختلف ساکن در این مرز و بوم با همه‌ی گرفتاری‌هایی که در همسایگی با عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه رخ داده…

ایرانیان متخصص و هوشمندی که فرصت و امکان خدمت در درون را نیافته و در عالی‌ترین و معتبرترین مراکز علمی تحقیقاتی دنیا مشغول کار می‌باشند و بخشی نیز از بد حادثه دلبخواه یا از سر نگرانی‌های مختلف و رنجید گی‌ها ترک یار و دیار کرده‌اند…

 چگونگی بینش، نگرش و عملکرد هادر درون و بیرون گود

 همه و همه محصولی را بدین گونه به بار آورده‌ است.

به عبارتی دیگر حرکت میلیونی ایرانیان در نفی سلطنت و رفراندوم ۹۰ درصدی ۱۲ فروردین ۵۸ که بیش از ۷۵ در صد افراد فعال امروز کشورمان در آن نقشی نداشته اند و حضور در پای صندوق‌های رأی انتخابات صوری مختلف، طرح و تصویب قوانین مفید، مغایر، مکرر، موازی و… بازرسی و نظارت‌ نهادهای متعد د موجود با نیروی کار آزموده یا نیازموده در کسوت اساتید، قضات، سرداران، مدیران، مسئولین و کارمندان در رده‌های مختلف و بیش از نیاز که اغلب صرفا حضوری فیزیکی برای اخذ مواجب ماهانه و حق نفت (باتعریف قبل از تصمیمات اقای ترامپ و کاهش فروش نفت به حدود ۷۰ هزار بشکه در روز به جای ۴ میلیون ) دارند…

حضور گروه‌های سیاسی و احزاب متعدد ملی و میهنی، دلسوز با همه تفاوت نگرش های درونی که به انشعاب یا با تعریفی وجود جناح ها « در هر حال تضعیف کننده » انجامیده…. حرکت‌های ارشادی و در مواردی برخوردهای سیاسی و فعالیت گروهی با برنامه‌های علمی و منظم، با همه‌ ی مشکلات و موانع که منجر به ادامه حیات، تضعیف یا حذف آنان شده و میشود

 ماندگاری را در گروه‌های سیاسی بخرد ملی و اصلاح طلبان (استمرار طلب گرفتار تنگنای قافیه که جامعه مدعیست از آنان عبور کرده) و بالاخره حذف را در کسوت گروه‌های سیاسی چپ می‌توان مثال زد.

از همه بارزتر: رفتار، منش و برخوردهای روزانه‌ی مردم با یکدیگربا ۲۰ میلیون پرونده در دادگستری که متولی یکی از کلانتری ها در بودن نگارنده به مراجعه کننده ای بصراحت میگفت: دعوی هایتان را با برخورد فیزیکی و یار کشی حل کنید و به مراجع بی خبر از همه جا نکشانید که عرض خود بردن است…. در پی گرانیهای سر سام آور و چگونگی رانندگی، حقوق و امنیت جامعه‌ی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی

شرایط اقتصادی و کنترل آن از لحاظ تولیدو شعار هرسال که قرار بود امسال به جهش بینجامد و باش تادر ماههای در پیش صبح دولتش بدمد، اوضاع بورس، انتشار پول بدون پشتوانه بفر موده بوسیله بانک مادر، گرایش به نگهداری مسکوکات گرانبها، سرمایه‌گذاری، تورم، نقدینگی، سهام عدالت البته به اصطلاح و…

بی ارزشی پول و کاربرد منطقه‌ای آن با کاهش حداقل ۳۴۰۰در صدی و همه فرصت طلبی ها و محاکمات ظاهری که گر حکم شود که مست گیرند….. و بدفعات و مکرر( همچون تر جیع بند اشعار) در تمامی نوشته های نگارنده از سر « لابدی ! » اشارت رفته است و در حکم دلبر جانان……

طب تجاری و خروج آگاهانه‌ی اغلب پزشکان از سوگند سقراط و تجارت دلال گونه‌ی حاکم بر بازاراقلام پزشکی هر چند که در وانفسای هجوم بیرحمانه کرونا و جان فشانی این بزرگواران در تمامی رده های مشاغل کادر درمان استفاده از این ادبیات منصفانه نیست….

وضعیت ذخایر ارزی و خروج از معاهدات پولی بین المللی با همه فرصتی که خیر خواهانه اعطا نمود ند و ادامه ندانم کاری ها

صداقت و تعهد افراد جامعه در ارتباط با مسائل روز، صبر و تحمل قلبل تقدیسی که احاد ملت با همه تنگناها ابراز فر موده اند

نحوه‌ ی آموزش، پرورش و تحصیلات عالی از لحاظ کمی و کیفی و چگونگی مطالعه و تحقیق برای پیشرفت امور جامعه که به سبزه نیز آراسته شد و از راه دور بایستی سامان یابد و میزان متوسط کتابخوانی که حدود ۴ دقیقه میباشد

انتخاب یا انتصاب مدیران میانی براساس رابطه‌بدون شرایط احراز و مبتنی ضابطه‌، افت شدید تخصص و دلسوزی و اینکه تعهد واقعی همان تخصص میباشد

جایگاه کشورمان از لحاظ مختلف در مقایسه با سایر کشورهای منطقه….بعنوان نمونه: فرار مغزها، ارزش پاسپورت و میزان تورم

وضعیت معیشت و دغدغه‌ی معاش و کارآمدی نیروهای کارگری، کارمندی حقوق بگیر و بازنشستگان و تامین معاش و درمان این خیل عظیم نیروی در اختیار اعم از لشکری و کشوری که ۸ همگی در گرو هشتادشان ! مانده…

تمرکز امور در بخش دولتی و خصولتی و میزان توجه به جلب همکاری بخش خصوصی واقعی و فعال بودن این عرصه

میزان اختیارات، نگاه و عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای محلی

درجه‌ی آشنایی مجلس نشینان منتصب با ریاست و کیاست تیم مامور به تخریب فزونتر (حتی در دیوان بسیار حساس محاسبات بعنوان چشم نا بینای ملت با وظیفه و رسالت خطیر خود و معیارهای حاکم در این مقوله با همین ابعاد)

و آنچه که هر لحظه بر ایرانیان می‌گذرد… بدون تردید محصول بی‌تفاوتی یا عملکرد همه‌ی ما می‌باشد.

 باید بصراحت و بدون تردید عنوان نمود: بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و در مواردی تأیید وضعیت اسف‌بار اجتماعی فرهنگی و سکوت در برابر خطاها در نوع خود بی‌نظیر و عجیب می‌نماید.

آیا وقت آن نرسیده که در این منطقه‌ی پر تشنج، در شرایطی که از امنیت نسبی البته از نوع صوری آن ! با همه‌ی نا بخردی ها و نادیده گرفتن منافع ملی و بتبع آن توسعه خانمان بر انداز خلافکاری‌ها برخورداریم….

با سپردن کار به کاردان و دلسوزان واقعی و مجازات جدی خطاکاران بر اساس ضرورت آینده نگری، ارتباط جهانی معقول و ضرورت پاسخگویی به ملت و…. طبق روش‌های مترقی جهان برنامه ریزی و حرکت کنیم؟؟ وبیش از این بر سر شاخ بن نبریم ؟

آیا می‌توان گفت میلیون‌ها جوان ساکت، آرام، متین، تحصیلکرده و آگاه مسلح به ابزار ارتباطی روز خواهان رفرم «بدون دخالت از ما بهتران» با تضعیف کرونا و حذف مراسم عزاداری محرم با همه خطرات در ماههای آینده با بی توجهی اشگار به فلسفه اساسی قیام امام حسین…. تا تعین ریاست جمهور دیار شیطان بزرگ…… بوده و با تخریب سرمایه‌های ملی، زیر ساخت ها و گسترش نابسامانی‌ها به شدت مخالفند ؟

و می‌گویند با توجه به حساس و مؤثر بودن موقعیت کشورمان بایستی همه را به احساس مسئولیت و پذیرش نقش اجتماعی و ارائه‌ی خدمت مطلوب توصیه، تشویق و راغب نمود

و همه‌ی نارسایی‌های صورت گرفته و قصور و کوتاهی‌هایی که به کرات شاهد آن بوده‌ایم را ضمن باز خواست و برکناری مقصرین…. به عنوان تجربه ملاک عملکرد آتی قرار داد.

 باور اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی دلسوزان حاضر و ناظر در شرایط فعلی با همه تردید به آینده و معضلات بسیار پیچیده در تمامی موارد – این که امکان اصلاح و تغییرات بنیادی با همین مردمان با نجابت و هوشیار به صورت نسبی و با حداقل هزینه‌ فراهم شدنی می‌‌باشد.

طبعاً لازمه‌ی تغییرات اصولی براساس منافع ملی… فعالیت و بیان آزادانه نکات لازم بوسیله بخردان صاحب‌نظر و شناخته شده منزه سلیم‌النفس از طریق وسائل ارتباط جمعی است.

تا همه‌ی اقشار جامعه با درک شرایط و اعتقاد راسخ به منافع جمعی بر تمامی امورات روزمره‌ی حاکم بر خود طبق قانون اساسی موجود باهمه کاستی ها – نظارت و احساس مسئولیت نموده و مقدم بر آن در تصمیمات و رفتار روزمره‌ی خود تجدید نظر اصولی، لازم و فوری را به عمل آورند که: پیوسته هر گونه اصلاح و تغییری را از خود باید شروع کرد.

به یقین ایرانیان مقیم خارج از کشور که دل در گرو پیشرفت، آبادانی و جایگاه واقعی مملکتمان دارند در آن شرایط و به موقع سرمایه‌های فکری، علمی و مادی خود را بی‌دریغ نثار مام میهنمان خواهند کرد.

در آن هنگام البته با همه اما و اگرها و احتمالات غیر قابل پیش بینی، نسل جوان همراه و همگام خواهد بود و به پیشینیان خود معترض و متعرض نخواهد بود و نسل بنیانگذار انقلاب در آن شرایط شرمنده‌ی پیش امدهای سنوات اخیر نبوده، پاسخگو و مدافع وضعیتی جدید در برابر نسل‌های بعد خود خواهد بود.

همچنان که منادیان آزادی و حقوق ملت در صدر مشروطیت سرافرازند و نام نیک و عملکرد مثبت آنان که مبتنی بر آینده‌ نگری بود به تاریخ پیوسته و با خوشنامی در خاطره‌ها مانده‌اند.

و همین طور کوشش‌های بی‌دریغ دولت ملی« شادروان دکتر مصدق» و خدمات اثرگذار و به یادماندنی مردم وهمه‌ی مبارزات میهنی و ضد استعماری آنان توأم با عزت نفس، ایثار و بزرگواری کامل که خطرات را به جان خریدند و پیمانشان را با ملت از یاد نبردند و با افتخار زیسته و امروز همچنان در صحنه‌ی سیاست کشوربا همه سالمندی بدون سهم خواهی فعالند.

 اینکه به جای ذکر مصیبت حوادث «دوران آغازین نهضت مشروطه خواهی اجدادمان» و یا «داستان ۲۸ مرداد و حوادث آموزنده قابل تعمق آن » که طی روزهای در پیش در درون و بیرون از مرزهابکرات خواهید خواندو شنید…. بدینگونه داد سخن رفت باور بفر مائید تصمیم و اراده قلم بود……


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.