چشم‌انداز: مناظره مهرداد درویش‌پور و علیرضا کیانی درباره «پیمان ‌نوین» شاهزاده رضا پهلوی

چهارشنبه, 9ام مهر, 1399
اندازه قلم متن


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. بدبختی ایران در دوران معاصر وجود جریانهای داعشیعه تروریست و چپول های توده ای جاسوسان روسیه بود.
  که وجود هر یک از آنها کافی بود پایدارترین و قدرتمندترین حکومتها را هم براندازد.
  هسته اصلی داعشیعه و چپ، دروغ و خشونت ( دروغ و تروریسم) است که الان هم کل جهان از ایران و خاورمیانه تا اروپا و آمریکا و تا چین گرفتار آن هستند.
  منشاء آن افراد ماجراجو، قدرت طلب ،فرصت طلب و سودجو مثل روسای باند ها و راهزنان و نیروی محرکه آن عوام نادان و بعضا سودجو می باشد.
  تنها راه برای مقابله با داعش و داعشیعه و کیم جونگ اون و خمرهای سرخ و هیتلر سوسیالیست نیروی سهمگین و مقابله به مثل بوده و می باشد.
  ” پیمان نوین یک منشور برای اعلام و تثبیت و تصریح مواضع (دموکراسی و اتحاد) و اتمام حجت به دوست و دشمن است، تا بعدا نگویند ما مواضع شما را نمی دانستیم و ما را دعوت نکردید.”
  ” اما بهمن انقلاب سفید همزمان با اعلام پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی به راه افتاد و عرصه ایران را از لوث وجود داعشیعه تروریست تبهکار و جاسوسان اجنبی و تجزیه طلبان پاک خواهد کرد.”
  تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که:
  زمان و جهان زین پس به کام ایرانیان خواهد بود. ایدون باد (اینچنین باد)
  ?جاوید ایران بزرگ❤
  ?جاوید شاه❤
  ?جاوید ملت بزرگ ایران❤