دکتر محمود سریع القلم: چرا سیاستِ ما عموماً با عصبانیت همراه بوده است؟ سی دلیل

جمعه, 5ام دی, 1399
اندازه قلم متن

۱-چون متّحدِ قابلِ اتکایی در جهان نداشته ایم؛

۲-چون بیوگرافی (بسیار) کم خوانده ایم؛

۳-چون خریدار دارد؛

۴-چون نیازِعمیقی به مطرح شدن داریم؛

۵-چون بیشتراز سکوت و آرامش، از هیجان لذت می بریم؛

۶-چون رسانه ها سوژه پیدا می کنند؛

۷-چون تفاوت های بین کشورها را کمّی نمی بینیم؛

۸-چون تفاهم را عموماً عیب می دانیم؛

۹-چون Compromise را به سازش ترجمه کرده ایم؛

۱۰-چون در ناخودآگاه خود، سکوت و شمرده گویی را ضعف می دانیم؛

۱۱-چون خیلی حوصله نداریم استدلال بچینیم؛

۱۲-چون به فردی که آرام و گزیده گو باشد می گوییم مشکل دارد؛

۱۳-چون به جای دوست و شریک، سراغ مرید می گردیم؛

۱۴-چون عمدۀ رسانه ها، بیشتر با مطالبِ هیجانی شهرت پیدا می کنند؛

۱۵-چون منظومۀ رفتاری ما بیشتر واکنشی است؛

۱۶-چون تعریفِ ما از حاکمیتِ سیاسی عمدتاً غیراقتصادی است؛

۱۷-چون در ناخودآگاهِ ما، حماسه ازFact  به مراتب جذاب تر است؛  

۱۸-چون بیان استدلالی ضعفها را، شکست تلقی می کنیم؛

۱۹-چون قرائت خود را از مسائل، تنها قرائت می دانیم؛

۲۰-چون فردی که در صحبت کردن فریاد بِکشد را حق می دانیم؛

۲۱-چون برای سی سالِ آینده برنامه نداریم؛

۲۲-چون تعریفِ ما از حاکمیتِ ملی، به انزوا نزدیک تراست؛

۲۳-چون وقتی فردی عصبانی می شود احساس می کنیم به او ظلم شده است؛

۲۴-چون Share کردن را نیاموخته ایم؛

۲۵-چون به اثبات دائمی خود نیاز داریم؛

۲۶-چون در سیاست به دنبال صداقت هستیم و پیدا نمی کنیم؛

۲۷-چون مبنای قدرت را تولیدِ ناخالصِ ملی نمی دانیم؛

۲۸-چون عموماً تاریخِ چهار قرنۀ سرمایه داری را نخوانده ایم؛

۲۹-چون خود انتقادی در ناخودآگاه ما، مخزن مهمی ندارد؛

۳۰-چون برای حّلِ مسائل از طریقِ مناظره، آشنایی دقیقی نداریم.

از: وبسایت دکتر محمود سریع القلم


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.