جبهه ملی ایران: راه «مصدق» الگویی برای امروز ایران

پنجشنبه, ۱۴ام اسفند, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

راه «مصدق» الگویی برای امروز ایران

چهاردهم اسفند۹۹، پنجاه و چهارمین سالروز در گذشت دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران است. او در زمان انقلاب مشروطیت در دوران جوانی و در سن ۲۴ سالگی، در جرگه آزادیخواهان، حضوری فعال داشت. در سال ۱۲۹۹ با کودتای سوم اسفند رضاخان و سید ضیاء به اعتراض برخاست و دعوت کودتاچیان برای وزارت در کابینه کودتا را رد کرد. در روز نهم آبان ۱۳۰۴ در مجلس پنجم، در کسوت نمایندگی مجلس با سلطنت رضا خان به دلیل دور شدن کشور از حاکمیت ملی و آزادی، شجاعانه مخالفت کرد. و تا شهریور۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه در تبعید یا زندان به سر برد. پس از دوره رضا شاهی، او در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده اول مردم تهران به صندلی مجلس تکیه زد. ودر همین مجلس بود که با سخنرانی ها و اتخاذ مواضع درست و سنجیده، بیش از پیش، در جایگاه یک رهبر ملی قرار گرفت. در سال۱۳۲۸ با بنیانگذاری سازمان جبهه ملی ایران و شرکت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس، موفق به ورود در مجلس گردید. و در همین دوره مجلس بود که با قبول ریاست کمیسیون ویژه نفت، قانون ملی کردن نفت را تدوین و به تصویب مجلس رسانید. در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ او برای اجرای قانون ملی کردن نفت مسئولیت نخست وزیری را پذیرفت و دولت ملی را تشکیل داد. او در دوران کوتاه دو سال و چهار ماه نخست وزیری خود علاوه بر اجرای قانون ملی کردن نفت گام هایی بلند و باور نکردنی در جهت انجام اصلاحات و توسعه و پیشرفت جامعه ایران برداشت. تا آنجا که قدرت های جهانی وجود دولت ملی و مستقل او را تاب نیاوردند و با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ دولت ملی او را سرنگون ساختند. و پس از آن محاکمه و زندان و حصر تا پایان عمر در روز ۱۴ اسفند۱۳۴۵ و دفن شدن در اطاقی که زندگی می کرد، برای آن مرد بزرگ تاریخ رقم خورد.

دکتر مصدق در تمام طول زندگی جز با صداقت و راستی با مردم رفتار نکرد. او هرگز به مردم دروغ نگفت و به آن ها وعده بیجا نداد و در صدد فریب آن ها بر نیامد. او به آزادی و استقلال تا بن دندان اعتقاد داشت و این اعتقاد را در مقام عمل نشان داد. او به حق، آزادی و استقلال را مادر تمام پیشرفت ها و توسعه ها می دانست. او درستکار و پاک دست بود و در حوزه مدیریتش هیچگاه اجازه نا پاکی و فساد را به هیچکس نداد. او به هیچ قدرت و ابرقدرتی باج نداد و خصومت بیهوده هم نورزید. او خواهان دوستی و تعامل توام با احترام متقابل با همه جهانیان بود. او برای حفظ منافع ملی با صراحت و شجاعت اظهار نظر و اعلام موضع می کرد. او در مقابل منافع ملی، منافع شخصی خود را نمی شناخت. او با وجود تدین با اختلاط دین با حکومت به شدت مخالف بود. نگاهی به افکار و اندیشه ها و عملکرد مصدق نشان میدهد که نباید تنها به مصدق به عنوان یک شخصیت ملی و میهن دوست و منزه نگریست. بلکه باید طرز تفکر و عملکرد مصدق را سرمشق و الگویی برای نجات امروز میهن و رفاه و سعادت ملت ایران دانست. امروز در شرایطی که در این سرزمین آزادی و حقوق انسانی ملت به کلی پایمال شده، استقلال و منافع ملی توسط قدرت های بیگانه مخدوش گشته، حقوق ما در دریای مازندران نا دیده گرفته شده، امکان استفاده از پایگاه های نظامی ما به نیرو های اجنبی دیده شده و حتی انتخاب یک رئیس جمهور در آمریکا میتواند تمام شئون سیاسی و اقتصادی کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد. و از عدالت اجتماعی کمترین اثری به چشم نمی خورد. آری امروز راه نجات ایران راه آزادی، استقلال و عدالت یعنی همان راه مصدق است.

تهران شورای مرکزی جبهه ملی ایران  

چهاردهم اسفند ۱۳۹۹


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.