تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد : گفتگو با مهندس احمد زیرک زاده

جمعه, 3ام اردیبهشت, 1400
اندازه قلم متن


خاطرات مهندس احمد زیرک زاده دبیر کل فقید حزب ایران در گفتگو با تاریخ شفاهی هارواد

تاریخ شفاهی هاروارد

خاطرات مهندس احمد زیرک زاده دبیر کل فقید حزب ایران،
از اعضای جبهه ملی ایران
نماینده مجلس شورای ملی دوره هفدهم از تهران

در گفتگو با ضیاء صدقی از مجموعه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد

دانلود :


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.