بازداشت دو معلم و فعال صنفی در تهران و مشهد

پنجشنبه, ۱۳ام خرداد, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن
کیومرث سلوکی

ظهر روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ کیومرث سلوکی دبیر آموزش و پرورش منطقه ی ۴ مشهد، دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی توسط نیروهای امنیتی در خانه بازداشت و به نقطه ی نامعلومی منتقل شد.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، برخی وسایل شخصی وی مصادره شده، اما تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته است.محبوبه فرحزدی

همچنین روز شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ خانم محبوبه فرحزادی عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان تهران توسط پلیس امنیت دستگیر و به نقطه ی نامعلومی منتقل شده است.

این معلم بازنشسته در تجمعات اردیبهشت ۱۴۰۰ بازنشستگان در جلوی سازمان تامین اجتماعی دستگیر شده و از هوش رفت، که بوسیله ی پلیس امنیت تا جلوی خانه اش همراهی شده بود ، وی پس از یک هفته به دفتر پلیس امنیت احضار و بازجویی شد.

در گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرن آمده است: معلمان و بازنشستگان ایران فقط خواهان یک زندگی آبرومندانه هستند، اما با تاسف حاکمیت با آنان برخورد چکشی انجام می دهد.

آنان پس از ۴۲ سال به این نتیجه رسیده اند ، که فقط با تجمع در کف خیابان است ، که می توانند، حق خود را بگیرند.

آنان در شعارهایشان فریاد میزدند:
از بس دروغ شنیدیم.
ما دیگه رای نمیدیم.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و زندانی کردن معلمان را به اتهامات واهی محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شده است.

اخبار روز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.