جنایاتی که سرانجام دامن خامنه ای و شرکای جرم اش را می گیرد

یکشنبه, 21ام شهریور, 1400
اندازه قلم متن

وقتی هیتلر وصیت میکرد بعد از مرگ اش، جسدش را بسوزانند. می دانست که چه جنایاتی مرتکب شده و بیم آن داشت که جسد مومیائی شده اش، به عنوان درس و عبرت آیندگان و تاریخ، در موزه مسکو بعنوان جنایتکار ترین جنایتکار تاریخ، در معرض دید همگان گذاشته شود. اما کارگزاران وی، که تا آخرین لحظه به وی وفادار ماندند. نمی دانستند که بزودی در یک دادگاه بین المللی،به جنایات وحشتناکی که مرتکب شده اند رسیدگی خواهد شد.
در دادگاه نورنبرگ،دفاع سران نازی از خود، مبنی بر اینکه، فرامین رهبری را اجرا کرده و به قوانین بین المللی،اشراف نداشته و مفاد کنوانسیون های مربوطه را نمی دانستند،مسموع نشد.همانطور که در عصر جاری، هیچ عذر و بهانه ای، در خصوص عواقب صدور فرمان آتش به اختیار خامنه ای ،مسموع نخواهد شد. زیرا دستور آتش به اختیار در کشتار بیش از سه هزار نفر فرزندان ملت ایران، در آبان نود و هشت، یک دستور نظامی، در میدان جنگ با دشمن متجاوز است. که به علت قطع رابطه سربازان، با ستاد فرماندهی،جهت دفاع از خود نباید منتظر دستور فرمانده بالادست مانده،بلکه هر کدام به عنوان یک فرمانده، باید به دشمن متجاوز در حال جنگ ،حمله نموده ،یا از خود تا آخرین فشنگ واسارت، دفاع نمایند.دستور نظامی (خامنه ای) یا فتوائی که بعلت مسلح نبودن مردم ایران و یا دشمن متجاوز نبودن آنان به کشور خود و سر انجام کشتاری که شد،صادر نمود .مصداق بارز جنایت علیه بشریت، به خاطر کشتار جمعی این چند هزار نفر فرزندان بیگناه مردم عادی و غیر مسلح ملت ایران، بشمار می رود.
خامنه ای و شرکای جرم اش، یا درس و عبرتی از سرنوشت هیتلرو شرکا، نگرفته و یا جریان دادگاه نورنبرگ و محاکمه سران نازی را نخوانده اند.کما اینکه در لیست بالا بلند زیر ،جنایتکاران دیگری نیز بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم،از دادگاه مزبور، درس و عبرت نگرفته و جنایات بین المللی قابل ارائه به دادگاه بین المللی ،از جمله جنایات جنگی ،کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت و.. مرتکب شده اند:
اسلوبودان میلوشویچ – تا سال دو هزار، رئیس جمهور فدرال یوگسلاوی بود.اما در پی اعتراضات عمومی و تظاهرات سراسری علیه کشتاری که وی انجام داده بود .مجبور به کناره گیری شده،یک سال بعد به خاطر سوء استفاده از قدرت،تحویل دادگاه بین المللی لاهه گردید.که سرانجام پیش از پایان محاکمه در زندان لاهه ،سکته کرد و مرد.
راتکو ملادیچ – فرمانده ارتش بسنی، معروف به سلاخ سربرنیتسا، بعد از شانزده سال زندگی مخفی،سرانجام دستگیر و به خاطر ارتکاب به کشتار جمعی،در دادگاه مزبور،محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
رادوان کاراجیچ – رئیس جمهور بوسنی و عامل قتل عام در بوسنی و هرزگوین ،که سرانجام در سال دو هزار و نوزده ،در دادگاه لاهه به حبس ابد محکوم گردید.
آگوستو پینوشه – علیرغم اینکه تا سال هزار نهصد و نود و هشت در پست فرماندهی کل قوای شیلی ،دارای مصونیت سیاسی و دیپلماتیک بود.در همان سال، در پی سفر به انگلستان، جهت معالجه دستگیر و توسط یک قاضی اسپانیولی، به اتهام کشتار جمعی محاکمه شد.وی بخاطر سکته قلبی، به کشورش اعاده و حبس خانگی گردید.سرانجام در دوهزار شش میلادی مرد.حتی پس از مرگ وی،پرونده قضائی پینوشه و اطرافیان و مزدوران اش ، بازگشایی شده،اتهامات جنائی شان ،توسط قضات مستقل، در گوشه کنار دنیا ،مورد بررسی قرار می گرفت.
ژان پل آکاسیو – شهردار شهر تابا، در رواندا (در سال هزار نهصد و نود و چهار) به جرم نسل کشی اقلیت توتسی ها، در محاکمه سال هزار نهصد و نود وهشت،در دادگاه بین المللی ،که به نیابت از دادگاه لاهه ،در خود رواندا تشکیل شد ، به زندان ابد، محکوم گردید.
عمر حسن البشیر- رئیس جمهور سودان در سال دو هزار و چهار، بخاطر نسل کشی در دارفور، در دادگاه بین المللی، محکوم شد.
رهبران دولت اسلامی داعش – در سال دو هزار و شانزده، بخاطر نسل کشی در سوریه و عراق ،از جمله قتل عام ایزدی ها،در دادگاه مزبور، محکوم گردیدند.
در پی دادگاه حمید نوری ،یکی از کارگزاران رژیم در کشتار جمعی زندانیان، در تابستان شصت و هفت و ارائه اسناد و شواهد معتبر مربوط به ارتکاب جرم، در دادگاه،تعداد بیست و پنج تن از برندگان جایزه نوبل،خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل، درباره کشتار مزبور شده، خامنه ای و رئیسی را ،به مشارکت مستقیم درین کشتارها، متهم نمودند.عفو بین الملل و رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر،خواهان پیگیری این موضوع شدند.با این توضیح و قابل رسیدگی های بعدی ،که این کشتار به علت عدم اقدام علیه مرتکبین کماکان ادامه دارد و در نوامبر دو هزار و نوزده نیز دستکم هزار و پانصد نفر از مردم عادی، قتل عام شده اند.
محاکمه مزبور بنا بر اصل ( صلاحیت قضائی جهانی) برای (رسیدگی به جرایم بین المللی بسیار جدی و مهم علیه بشریت ،در هر کجا که رخ داده) انجام می گیرد.استدلال دادستان سوئدی این است: وقتی جرم و جنایت علیه بشریت در ابعادی بسیار وسیع رخ دهد،همه دادگاههای دنیا،صلاحیت جهانی ،برای رسیدگی به این جنایات را دارند. بنا به اصل حقوقی صلاحیت قضائی جهانی،این جنایات ،مشمول مرور زمان نشده، جرم تلقی نشدن آن در کشور محل ارتکاب،مانع از محاکمه و مجازات مرتکبین جرم در کشور رسیدگی کننده نمی شود و هر نوع استنادی مبنی بر این که، به دستور کس دیگری ( فتوای خمینی ) مرتکب این جنایت شده اند.مسموع نیست.
با توجه به مستندات فوق،چنین دادگاهی، بزودی گریبان خامنه ای و شرکای جرم اش را، در خصوص کشتار جمعی ملت ایران ،به وسیله ویروس کرونا و فتوای خامنه ای، مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن معتبر و جنایتکارانی که، قول و وعده تولید واکسن داخلی داده، اما آن واکسن نیز، قلابی بوده و باعث کشتار جمعی بیشتری گردیده، خواهد گرفت.

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.