در باره کتاب جدید کریستوفر بلژ: “محمد مصدق و یک کودتای تراژیک انگلیسی – آمریکائی”

شنبه, 13ام مهر, 1392
اندازه قلم متن

ketab-mossadeghدر باره کتاب “محمد مصدق و یک کودتای تراژیک آمریکائی – انگلیسی” “میهن دوست ایران ” (Mossadegh Patriot of Persia) نوشته کریستوفر بلژ (Christopher de Bellaigue)

این کتاب که در سال ۲۰۱۲ انتشار یافت ۲۷۸ صفحه دارد و زندگی مصدق را آغاز تا پایان به رشته تحریر درآورده است. این نوشته زندگی مصدق را با توجه به وضعیت ایران و اوضاع بین المللی شرح میدهد و به این ترتیب تواسته است بسیاری از تحولات را با روشنی بیشتری توصیح دهد.

christopher-de-beeaigueauthor

بلژ در این کتاب مینویسد که مصدق همه چیز را برای بهبود اوضاع ایران و ایرانیان میخواست. او با دقت تمام به تشریح اقدامات مصدق از جوانی، دوران تحصیل، مشاغل مختلف وی، استانداری فارس، آذربایجان، دوره های نمایندگی او در مجلس و رهبری جنبش ملی کردن صنعت نفت میپردارد.

بلژ در تحلیل کودتای ۲۸ مرداد مینویسد:

“کودتاها دوستان کم و دشمنان زیاد باقی میگذارند. آمریکا، مقامات رسمی آن و شاه یک صدا دخالت این کشور در درام اوت ۵۳ را رد میکنند اما برای اکثریت ایرانیان این یک فرضیه است که آیزنهاور مصدق را سرنگون کرد و یک فرد مستبد را به جای او نشاند. به این ترتیب آمریکا برای ایرانیان تقریبا یکشبه از یک نیروی خوب به نیروئی که همکار بی عدالتی و سرکوب شاه بود، تبدیل گردید”.

بلژ مینویسد:

“طرفداران شاه حوادث کودتای ۲۸ مرداد را قیامی برای پادشاهی میدانند. در واقع این یک کودتای نظامی بود با این سرنوشت که یک دولت را مردانی در لباس نظامی تعیین نمودند”. به گفته بلژ مصدق نخست وزیر قانونی ایران بود و اگر دولت او سرنگون نشده بود، ایران امروز در وضعیت دیگری قرار داشت.

بلژ در باره دادگاه لاهه، مذاکرات مصدق با مقامات آمریکا هنگام حضور وی در این کشور، رفتار انگلیس، تدارک کودتا و افرادی که در تدارک و اجرای آن شرکت داشته اند، وقایع ۲۵ و ۲۸ مرداد و همچنین دوران پس از کودتا و مصدق در دادگاه نظامی با دقت توضیح میدهد.

بلژ در جمله آخر کتاب مینویسد:

“مصدق مدتی است نامش دیگر از خیابان حذف شده و دیگر چهره ای از او هم بر تمبرها نیست. اما خاطره او در قلب ایرانیان جای دارد زیرا ایده آل های او جهانی اند و در مقابل “حشره یک روزه” قدرت مقاومت میکنند. او به شاه گفته بود: “روزهای خوب می آیند و میروند. آنچه میماند نام خوب و یا نام بد است”،

 شماره کتاب: ISBN 978-0-06-184471-3

 قیمت: ۱۵٫۹۹ $


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.