بیائید، بیائید

دوشنبه, 6ام آبان, 1392
اندازه قلم متن

ali gouche

بیائید بیائید

بیائید بیائید

از این سو و از آن سو

از اینجا و از آنجا

بیائید بیائید

ز هر گوشه ایران

ز پیران و جوانان

بیائید بیائید

بگیرید به کف پرچم ایران

شوید سیل خروشان

بشورید بشورید

بر این کاخ نشینان

بشورید بشورید

بر این قوم فقیهان

که ایران شده ویران

که ایران شده ویران

*******

بنام دین اسلام

کنند در کنج زندان

زنان را هتک عصمت این رذیلان

بیائید بیائید

اگر هست شما را هنوز همت و ایمان

به فرهنگ و نیاکان

به پندار به گفتار به نیکی

بگیرید به کف پرچم ایران

شوید سیل خروشان

بشورید بشورید

بر این کاخ نشینان

بشورید بشورید

بر این قوم فقیهان

که ایران شده ویران

که ایران شده ویران

*******

بیائید بیائید

تو دانشجوی پرشور

تو زحمتکش رنجور

بیائید بیائید

ز صوفی و مسیحی

ز درویش و یهودی

ز بی دین و مسلمان

ز هر فرقه و ایمان

بیائید بیائید

بگیرید به کف پرچم ایران

شوید سیل خروشان

بشورید بشورید

بر این کاخ نشینان

بشورید بشورید

بر این قوم فقیهان

که ایران شده ویران

که ایران شده ویران

علی گوشه، اکتبر ۲۰۱۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.