اعتصاب غذای زندانی سیاسی اهل سنت در سلولهای انفرادی ویژه زندان مرکزی بندرعباس

یکشنبه, 10ام آذر, 1392
اندازه قلم متن

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی در سلولهای انفرادی ویژه تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دارد او در اعتراض به این رفتارهای وحشیانه وغیر انسانی در اعتصاب غذا بسر می برد.

زندانی عقیدتی اهل تسنن احمد محمدی چمردانی که از ۳۰ آبان ماه به سلولهای انفرادی معروف به سلولهای ویژه منتقل شده است ، در اعتراض به انتقالش به این شکنجه گاه و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی ناچار به اعتصاب غذا شده است.

این سلولها به غایت قرون وسطایی است و زندانی در این سلولها تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی مستمر و همچنین مورد رفتارهای تحقیر آمیز قرار می گیرد. این سلول به حدی کوچک می باشد که زندانی قادر به استراحت در آن نیست. هنگامی که زندانی به این سلولها منتقل می شود می بایست عریان باشد در این سلول پتو ویا زیر اندازی وجود ندارد و تنها کف و دیواری سیمانی داشته و فاقد نور طبیعی و نور خورشید می باشد. زندانی در روزهای اولیه امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی را ندارد و امکان استحمام به او داده نمی شود. روزانه آب سرد بر روی زندانی و کف و دیوار سلول ریخته می شود. غذای زندانی در حد زنده ماندن است و از بهداشت و درمان خبری نیست. تعداد محدودی از این سلولها در زندان بندرعباس وجود دارد. زندانی علاوه بر این شرایط با هیج کسی در ارتباط نیست و زندانیان عادی که در این سلولها قرار می گیرند بعد از مدتی دچار ناراحتیهای روحی می شوند.

روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه زندانبانان ولی فقیه بدون هیچ دلیلی به بند منحل شده زندانیان سیاسی یورش بردند و زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی ۴۰ ساله را در مقابل چشمان بهت زده سایر زندانیان سیاسی و عادی مورد ضرب و شتم و رفتارهای وحشیانه قرار داده و به وی دست بند و پابند زدند. آنها همچنین دائما این زندانی عقیدتی را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی در اثر این ضرب و شتم از چند ناحیه دچارجراحاتی گردید و سپس او را به بند ۲ زندان مرکزی بندرعباس محل نگهداری مجرمین عادی و خطرناک منتقل کردند و ساعاتی بعد او را به سلولهای انفرادی ویژه منتقل نمودند

زندانی عقیدتی اهل سنت احمد محمدی چمردانی ۴۰ ساله ازاهالی جزیره قشم می باشد. حدودا ۲ سال و نیم پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید و چندین ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت تا او را وادار به اعتراف علیه خود نمایند..پس از مدتی وی را به زندان گوهردشت کرج تبعید نمودند و در حدود ۱سال و نیم در آنجا زندانی بود و بعد از آن وی را مجددا به زندان مرکزی بندرعباس منتقل کردند.

اسامی کسانی که زندانی عقیدتی را مورد شکنجه قرار میدهند ، به قرار زیر می باشد: رضا محمودی رئیس بازرسی زندان معروف به حاج محمودی از شکنجه گران قصی القلب زندان، محمد براری مسئول اطلاعات زندانهای استان هرمزگان ، کشتکار رئیس اطلاعات زندان و فردی به نام آرش مرادی از شکنجه گران زندان مرکزی بندرعباس.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانی عقیدتی اهل سنت به سلولهای انفرادی ویژه و قرار دادن وی در شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ آذر۹۲ برابر با ۱ دسامبر۲۰۱۳


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.