ضیاء مصباح: تلنگری به «نحوه خدمات پشتیبانی» ایران خودرو

دوشنبه, 20ام تیر, 1401
اندازه قلم متن

* تعمیر گاههای «ایران خود رو» با همه احساس مسئولیت، علاقمندی و کوشش کادر زحمتکش از مدیریت تا رده‌های معمولی – انهم با خیل عظیم مراجعه کنندگان، با افت شدید کیفیت «شاید متاثر از شرایط حاکم بر تمامی موارد» همراه شده وهدف اصلی خدمت رسانی تحت الشعاع درآمدزائی، اشتغال افرینی و با تعریفی خودکفائی آنهم با مدیریت بخش خصولتی تدریجا قرار گرفته اند….

**کادر فنی در اغاز و انجام رفتاری بسیار جذاب دارند – اما بازده به دلایلی از قبیل انچه می اید رفع کننده مشکل نیست:

&& سعی در جلب رضایت «البته از نوع موقت! مشتری» از طریق کنترل مخارج و حتی الامکان بالا نبودن اقلام هزینه، که میتواند یکی از ره اوردهای «انقلاب اقتصادی اخیر» جماعت منصوب حکومت، با همه داعیه عدم تسری گرانی ها از ۴ قلم اعلام شده! باشد.

&&در صورت نیاز به تعمیر اساسی وتعویض قطعه «تا درخواست و امدن وسیله» چندین روز بایستی اتومبیل در تعمیر گاه بخوابد که با محدودیت امکانات مزید بر علت شده و هزینه را(مخصوصا در دوران گارانتی وبرای دارندگان کارت طلائی) برای متولیان تعمیرگاه به اقلام غیر قابل تحملی افزایش می دهد.

&& کادراحتمالا با دستورالعملی حتی الامکان – از ایجاد هزینه در مواردی هر چند ضروری – به دلایل اجتماعی و توان مشتریان «اغلب عادی و دارای درامد ثابت» پرهیز دارند و مشتری را چندین بار در حد فاصل گارانتی (۲ماه یا ۳هزار کیلومتر بعد تعمیر) به محل می کشانند – که علاوه بر دافعه مخالف هدف میباشد(استهلاک، الودگی هوا، خروج ارز، صرف وقت و هزینه، افزودن برترافیک و…بماند!).

 && در مواردی بجای تعمیر اساسی با تعویض قطعه – با نوعی مماشات و توسل! کاری علمی – تخصصی و فنی را به امید خدا و انشاءاله! موکول – با تعمیری غیرموثر و مفید – سرو سامانی موقت می دهند! و بنا به مصالحی «که کم وبیش در بسیاری موارد انهم در ۴ دهه اخیر شاهد یم» کار را به قضا و تقدیر میسپارند!

&& نگارنده خود دچار چنین پروسه ای شد و بعد از حدود ۴ بار امد و شد و پرداخت هزینه های مکرر- نهایتا انهم با پی گیری و صرف وقت بسیار- مواجه با طرح مشکلی شد که در اغاز ماجرا «تعمیر کار بیرون از این تشکیلات» عنوان نموده بود و در مرحله سپردن وسیله نقلیه چگونگی را انتقال و تذکر داده بود و….

& کادر زحمتکش شاغل به دلیل عدم تکافوی دخل و خرج در این زمانه و تقلیل انگیزه خدمت – طبعا بعد از کسب تبحر و توانمندی – جذب تعمیرگاههای خصوصی میشوند… و بعبارتی تدریجا تعمیرگاههای مجاز از متخصصین زبر دست محروم میمانند.

* مبحث فرار مغزها نیز در این باب قابل طرح و تعمق میباشد که بگذار تا وقت دگر…


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.