جـبـهه مـــلی ایـــران: شانزدهم آذر گرامی باد

جمعه, 15ام آذر, 1392
اندازه قلم متن

jebhe

طراحان کودتای خائنانه ۲۸مرداد۱۳۳۲، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی در نظرگرفتند که دانشگاه در دوران تعطیلات تابستانی بوده و دانشجویان دور از یکدیگر و دور از دانشگاه و پراکنده در شهرهای مختلف باشند. زیرا به درستی حساب کرده بودند که با وجود دانشگاه دائر و با حضور دانشجویان در دانشگاه، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهد شد و رعایت این نکته از طرف دستگاه های اطلاعاتی قدرت های استعماری انگلیس و آمریکا و عوامل داخلی آنها مثل دربار و ارتش تحت نفوذ شاه، ارزش و اهمیت جنبش دانشجوئی و اثرگذاری این جنبش بر حوادث سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را نشان میدهد. ولی سرانجام حدود یکماه پس از کودتای بیگانه ساخته ۲۸ مرداد، اول مهرماه و روز بازگشائی دانشگاه فرارسید و دانشجویان به خانه دانش و سنگر آزادی بازگشتند. ازهمان آغاز سال تحصیلی و با وجود جو نظامی و امنیتی خشنی که بر تمام کشور سایه افکنده بود دانشجویان اعتراض به کودتا و مبارزه با کودتاچیان را آغازکردند و هر روز بر دامنه این اعتراضات افزودند. در روزهای آذرماه با محاکمه دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران در دادگاه نظامی و انتشار اخبار مدافعات فراموش ناشدنی آن بزرگ مرد تاریخ هر روز بر هیجانات و اعتراضات دانشجوئی می افزود.

در روز ۱۴ آذر با اعلام خبر برقراری مجدد رابطه سیاسی کودتاچیان با دولت استعماری انگلیس و باز شدن سفارت خانه تعطیل شده آن کشور، هیجانات به اوج خود رسید. حکومت برخاسته از کودتا به خیال خود برای مرعوب نمودن دانشجویان و خاموش کردن جنبش اعتراضی آنان نیروهای نظامی را به درون دانشگاه آورده و در مقابل دانشکده ها مستقرکرد. صبح روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نیروهای نظامی مستقر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران به درون دانشکده و داخل کلاس های درس هجوم بردند و رگبار مسلسل آنها ده ها تن از دانشجویان را به خاک و خون انداخت که از بین آنها سه تن یعنی احمدقندچی ، مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی به شهادت رسیدند. و بدینسان۱۶ آذر به نام روز دانشجو به ثبت تاریخ رسید.

از روز تاسیس دانشگاه تا به امروز دانشجویان در صف اول مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران قرارداشته اند. و اکنون در شصتمین سالروز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ با اینکه دولت جدید جمهوری اسلامی باشعار تدبیر و امید و اعتدال و وعده رعایت آزادی ها و حقوق ملت بر سرکار آمده، هنوز ده ها دانشجو بجای نشستن در کلاس درس در زندان ها ودر شرایط دشوار به سرمیبرند و صدها دانشجو با اتهامات واهی از ادامه تحصیل محروم میباشند.

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت روز تاریخی ۱۶آذر،خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند وبازگشت همه دانشجویان محروم ازتحصیل به کلاس ها واحترام گذاشتن به آزادی اندیشه وبیان دانشجویان وپایان دادن به فضای پلیسی امنیتی در دانشگاه ها است.

افتخار به دانشجویانی که برای نیل به آزادی ودر راه تامین خواسته های برحق وقانونی هموطنان خود درزندان ها به اسارت به سرمیبرند.

برقرار ومستحکم باد جنبش آزادیخواهانه دانشجویان ایران.
۱۶آذرماه ۱۳۹۲

تهران- جـبـهه مـــلی ایـــران


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.