جواد خراسانی: خامنه‌ای و چالش فرماندهی کل نیروهای مسلح

شنبه, 8ام مرداد, 1401
اندازه قلم متن

جواد خراسانی

Ali_Khamenei.jpgدر قانون اساسی جمهوری اسلامی، پست رهبری و فرماتدهی کل نیروهای مسلح ادغام شده است اختیار اعلان فرمان حنگ وصلح وبسیج نیروها نیز با رهبری است هر چند مکانیسمی برای تعیین تصمیم فرمان جنگ وصلح در نظر گرفته نشده است و راه را برای گمانه زنی باز گذاشته است.

ارزیابی عملکرد آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح کمتر مورد توجه قرار گرفته است واو در این زمینه هیچگاه مثل سایر اختیاراتش پاسخگو نبوده است.

عدول از قانون اساسی از کمترین تخلفات او در حوزه فرماتدهی کل نیروهای مسلح است. تاسیس سپاه قدس به عنوان یک شاخه نظامی برون مرزی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بویژه با ماموریت دخالت وایجاد ناامنی در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
عملکرد او در این زمینه پرسش دائمی آیا او اعلان جنگ کرده است را مطرح می‌کند ومهم تر اینکه او بر اساس مجوز کدام نهاد جمهوری اسلامی، اعلان جنگ کرده است؟
حتی اعلان تصمیم اخیر او در حمایت از حمله روسبه به اکراین، علاوه بر پرسش در مورد اختیارات رهبری، پرسش هایی در مورد تبعات این اراده او بر اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح مطرح می‌کند. آیا او قصد اعزام نیرو ومشارکت در جنگ علیه اکراین و تقویت جبهه روسی دارد؟
یکی دیگر از تخلفات قانون اساسی او در موقعیت فرماندهی کل نیروهای مسلح، تاسیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و ورود این نهاد به سرکوب‌های سیاسی است.
انتخاب ریاست این سازمان بر عهده رهبری است در حالیکه زیر مجموعه سپاه پاسداران است و در اصل ۱۱۰ تنها به انتصابات عالی ترین فرماندهان نظامی اشاره شده است و انتصاب فرماندهان زیر مجموعه با فرماندهان عالی است.
در اساسنامه سازمان اطلاعات نیز اشاره نشده است بر اساس کدام اصل تفسیری، انتصاب ریاست سازمان اطلاعات سپاه بر عهده رهبری قرار گرفته است.
در موارد دیگری هم مانند صندوق توسعه ملی، اتفاق مشابه‌ای افتاده است ومعلوم نیست چرا حق برداشت از صندوق باید با اجازه خامنه‌ای باشد؟
از نظر نظامی نیز عملکرد آقای خامنه‌ای مورد پرسش جدی است واکنون عوارض ناکارآمدی او در این حوزه آشکار شده است.
نخست اینکه، خامنه‌ای به جای در پیش گیری سیاست دفاعی روز بروز نیروهای مسلح را در مسیر تهاجم وبهره گیری از اختیار اعلان جنگ به جای اعلان صلح قرار داده است.
دوم اینکه او نتوانسته است از نفوذسرویس‌های جاسوسی در نهادهای نظامی تحت امرش جلوگیری کند و در عمل خسارت‌های زیادی را دریافت کرده است.
نمونه معروفی چون خروج اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل وترور مقامات هسته‌ای ویا کارشناسان حوزه موشکی وهوافضا و یا فرمانده هان سپاه قدس و… قابل پنهان کردن نیست.
هر چند خامنه‌ای تلاش کرده است با عزل و نصب فرماندهان مختلف، دست به فرافکنی ناکارآمدی خودش درحوزه فرماندهی کل نیروهای مسلح بزند، اما دریافت صدمات احتمالی جدید بویژه پس از برکنای حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، این تاکتیک اورا نیر خنثی خواهد کرد.
درخواست برکناری او از رهبری در فضای سیاسی ایران به اشکال مختلف مطرح شده است، آیا در خواست برکناری او از فرماندهی کل نیروهای مسلح هم بزودی مطرح خواهد شد؟
به نظر می‌رسد ماههای آینده پاسخ این سوال روشن خواهد شد.

از: گویا

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.