دکتر حسین فاطمی پس ار کودتای ۲۸ مرداد اعدام شد

پنجشنبه, 20ام مرداد, 1401
اندازه قلم متن

دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

 1. دکتر حسین فاطمی
  شهید راه جمهوری
  جبهه ملی ایران
  سکولاریسم
  نظام دو حزبی
  لیبرال دموکرات فرهنگی
  سوسیال دموکرات اقتصادی
  دولت رفاهی
  ایران عادی
  پرچم سه رنگ فاقد آرم