حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران: ۱۰ اکتبر روز جهانی برای زدودن مجازات اعدام

یکشنبه, 17ام مهر, 1401
اندازه قلم متن

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوریخواهان

۱۰ اکتبر روز جهانی برای زدودن حکم اعدام است! چرا که هنوز، آن هم در سده بیست یکم، در پنجاه و هشت کشور از جهان این قانون و کردار را، که از اندیشه ای ضد انسانی و واپس گرا سرچشمه می گیرد، اجرا می شود و از این روی هر آن کس که خود را در جایگاه انسانی می بیند و می داند بایستی در راه زدودن آن کوشا باشد و مرز میان خود و قاتلان بیمار و حرفه ای را روشن ساخته و در راه بیشتر انسانی کردن جامعه خود و جهانی گام بردارد.

حکم اعدام قتلی دولتی، سنگدلانه و در تضاد با حق زندگی کردن است.

« بس کن ز شور انگیختن، وز خون ناحق ریختن!

کز بس شکار آویختن، می بگسلد فتراکِ تو»

حکم اعدام راه حل معضلِ بزهکاری و قتل نیست! بلکه بایستی انگیزه های آن را جستجو کرد. گذشته از نادر کسانی که دچار نابسامانی های ذاتی روانی هستند، در دیگر موارد اقدام به بزهکاری، خشونت و قتل، زاییده جامعهٔ بی‌عدالت است که انسان ها از حقوق خویش برخوردار نمی شوند و در شرایطی سخت در همه زمینه های اقتصادی، آزادی، حق آموختن و پیشروی زندگی کرده اند؛ از این روی تقریباً همه زندانیان و یا محکومین به اعدام را طبقه و اقشار محروم تشکیل می دهند.

گذشته از این موارد، بودنِ قانون حکم اعدام در بسیاری از کشور ها ابزاری است در دست حاکمان برای سرکوبیِ مبارزان و آزادیخواهان از یک سوی، و از سوی دیگر تحمیل خشونت، گسترش فرهنگی و کرداری آن به جامعه است که در جای خود، بازده آن به گونه ای دَوَرانی، بهانه ای بیشتر در سرکوبی و توجیه کردار خود در خواست های مردم است.

در این راستا، ایران جایگاه دوم را در شماره اعدام شدگان در جهان داراست، گذشته از کشتار های خودسرانه فردی و جمعی در خیابان ها. افزوده بر این شکنجه های جسمی و روانی ابزار دیگری است که برای سرکوب، ایجاد ترس، تسلیم و در به خدمت درآوردن زندانیان و یا دست کم خنثی کردن آنان در اعتراض و مبارزه که برای احقاق حق است. 

پیامدهای شکنجه، گذشته از زیان های جسمانی، در بیشترین موارد نابسامانی های روانی را به همراه دارد که شوربختانه در همه زندگی ماندگار می ماند.

ما با بیان بیزاری خود از این شیوه ننگین، بر این باوریم که تنها راه رهایی از آن، همراهی و همسوییِ همه آزادیخواهان دادخواه با مبارزات مردم در برکناری رژیم حکومت اسلامی که اندیشه و بنیاد و کردارش بر خونریزی و کشتار استوار است، می باشد.

«از او بپرس که دارد اسیر بر فتراک

ز من مپرس که دارم کمند بر گردن»

با یادِ همه مبارزان که بر دار شدند،

 و به آنان که بیدارند و بر دارند.

 عباس دهقان 

از نهاد راهبردی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران همسازی ملی جمهوریخواهان

www.rangin-kaman.net

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.